Den lille Genetikkskolen

“Den lille Genetikkskolen” er en serie artikler skrevet for NRRs medlemsblad Aristokatt.

UNDER ARBEID!

Her kan du finne leksjonene og oppgavene for repetisjon.

 

Leksjon 1: Genetikkskolen leksjon 1  – Agouti, dominant, recessiv

Leksjon 2: Genetikkskolen leksjon 2   – Dilusjon, genotype, fenotype

Leksjon 3: Oransj og kjønnsbundet arv – i Aristokatt nr 1-2021

Leksjon 4: Sjokolade og kanel – kommer sommer 2021

 

Begreper i første leksjon:

 • 1. Lokus: en arvet egenskap plassert på et gen
 • 2. Arveanlegg: en variant av en arvet egenskap, en kopi på lokus
 • 3. Dominant: egenskap på lokus som alltid uttrykkes, vises på katten
 • 4. Recessiv: egenskap på lokus som bare vises om den er doblet, har to kopier
 • 5. Agouti (mønstret): en dominant egenskap som gir katten mønster, A-lokus
 • 6. Bærer: arveegenskaper som ikke vises på katten, recessive

 

Begreper i andre leksjon:

 • 1. Dilusjon (fortynnet farge, lys): en recessiv egenskap som gjør kattens farge lysere, D-lokus
 • 2. Fenotype: hvordan katten ser ut, hvilke anlegg som vises på katten
 • 3. Genotyp: hvilke arveanlegg katten har, de som vises og de den er bærer av
 • 4. Homozygot: to like arveanlegg, to like kopier
 • 5. Heterozygot: to ulike arveanlegg, to ulike kopier

 

Begreper i tredje leksjon

 • 1. X-kromosom – hunnkatt har XX, hannkatt har XY
 • 2. Kjønnsbundet arv – arveanlegg som ligger på X-kromosomet, slik at hann og hunn har forskjeller
 • 3. Ko-dominant – egenskap der forskjellige arveanlegg uttrykkes samtid, virker sammen

 

 

Comments are closed.