Den lille Genetikkskolen

Den lille Genetikkskolen

av Anne Marit Berge

“Den lille Genetikkskolen” er en serie på seks artikler skrevet for NRRs medlemsblad Aristokatt.

Genetikkskolen tar sikte på å gi enkle korte leksjoner for begynneren, som ønsker å lære og forstå genetikk, med eksempler fra arvegang for kattefarger og -mønstre.

Under arbeid! Alle 6 leksjoner blir lagt ut og oppdatert/bearbeidet

Opprinnelig publisering:

Leksjon 1: Genetikkskolen leksjon 1  – Agouti, dominant, recessiv – i Aristokatt nr 3-2020

Leksjon 2: Genetikkskolen leksjon 2   – Dilusjon, genotype, fenotype – i Aristokatt nr 4-2020

Leksjon 3: Oransj og kjønnsbundet arv – i Aristokatt nr 1-2021

Leksjon 4: Sjokolade og kanel – i Aristokatt nr 2-2021

Leksjon 5: Colourpoint – i Aristokatt nr 3-2021

Leksjon 6: Helhvitt og hvitflekk – i Aristokatt nr 4-2021

 

Begreper i første leksjon:

 • Lokus: en arvet egenskap plassert på et gen
 • Arveanlegg: en variant av en arvet egenskap, en kopi på lokus
 • Dominant: egenskap på lokus som alltid uttrykkes, vises på katten
 • Recessiv: egenskap på lokus som bare vises om den er doblet, har to kopier
 • Agouti (mønstret): en dominant egenskap som gir katten mønster, A-lokus
 • Bærer: arveegenskaper som ikke vises på katten, recessive

Begreper i andre leksjon:

 • Dilusjon (fortynnet farge, lys): en recessiv egenskap som gjør kattens farge lysere, D-lokus
 • Fenotype: hvordan katten ser ut, hvilke anlegg som vises på katten
 • Genotyp: hvilke arveanlegg katten har, de som vises og de den er bærer av
 • Homozygot: to like arveanlegg, to like kopier
 • Heterozygot: to ulike arveanlegg, to ulike kopier

Begreper i tredje leksjon

 • X-kromosom: hunnkatt har XX, hannkatt har XY
 • Kjønnsbundet arv: arveanlegg som ligger på X-kromosomet, slik at hann og hunn har forskjeller
 • Ko-dominant: egenskap der forskjellige arveanlegg uttrykkes samtid, virker sammen

Begreper i fjerde leksjon

 • B-lokus: bestemmer svart, sjokolade eller kanel
 • Sjokolade: variant av svart
 • Lilla: sjokolade sammen med dilute
 • Kanel: cinnamon på engelsk, sorrel om ABY/SOM
 • Fawn: kanel sammen med dilute
 • mutasjon: endring i et arveanlegg

Begreper i femte leksjon

 • C-lokus: bestemmer om en katt er masket
 • masket: lysere farge på kroppen, mørkere på ben, hode, hale
 • colourpoint: det samme som masket, noen ganger kalt bare point
 • siammasket: den lyseste varianten av maske, gir klarblå øyne
 • burmesermasket: mørk variant av maske, vanlige grønne eller gule øyne
 • tonkanesermasket: mellomting mellom siammaske og burmesermaske, turkise øyne

Begreper i sjette og siste leksjon

 • W-lokus: bestemmer om en katt er helhvit eller dominant hvitflekk
 • G-lokus: «hanskegenet» hos Hellig Birma, recessivt
 • Highwhite, høygradig hvitt: harlekin, van

 

Prinsipper å huske

Første leksjon:

 •  Hver arveegenskap fins på et lokus (plassert på et gen). For hvert lokus, så har en katt arvet to kopier, en fra far og en fra mor
 •  Et lokus viser en arveegenskap, og har en bokstavkode
 •  En dominant egenskap skrives med stor bokstav
 •  En recessiv egenskap skrives med liten bokstav

Andre leksjon:

 • Vi kan ikke vite hvilket arveanlegg avkom har arvet fra en heterozygot katt hvis det ikke vises på avkommet selv.
 • Vi kan ikke alltid vite genotype ut fra fenotype.
 • Recessive arveanlegg kan bæres og være skjult i mange generasjoner.
 • For å bevise at en katt er homozygot med to kopier av et dominant anlegg må man ha DNA-test.

Tredje leksjon:

 • Arveanlegg som ligger på X-kromosomet gir forskjellig uttrykk på hannkatt og hunnkatt, og kalles kjønnsbundet arv.
 • Hannkatter har bare ett X-kromosom og kan derfor ikke være skilpaddefargede.
 • Hannkatter arver hovedfargen rødt eller svart bare fra sin mor.

Fjerde leksjon:

 • B-lokus har tre mulige varianter, alleler
 • Svart er dominant over sjokolade
 • Sjokolade er dominant over kanel
 • Man må vite hvilke varianter som finnes i rasen

Femte leksjon:

 • Siammasket og burmesermasket er begge recessive
 • Siammamsket og burmesermasket er innbyrdes kodominante
 • Tonkanesermasket er en kombinasjon av siam- og burmesermasket
 • Siammasket gir klarblå øyenfarge

Sjette og siste leksjon:

 • Helhvitt er dominant over hvitflekk og ikke-hvitt
 • Dominant hvitflekk er dominant over ikke-hvitt
 • En katt som er dominant hvitflekk må ha arvet hvitt fra minst en av foreldrene
 • Det fins andre varianter av hvitt som ikke er koblet til W-lokus, som birmahansker og små hvite flekker
 • Helhvite kan ikke pares med hverandre, så homozygot WW fins ikke i FIFe

Comments are closed.