Den lille Genetikkskolen

“Den lille Genetikkskolen” er en serie artikler skrevet for NRRs medlemsblad Aristokatt.

UNDER ARBEID!

Her kan du finne leksjonene og oppgavene for repetisjon.

 

Leksjon 1: Genetikkskolen leksjon 1  – Agouti, dominant, recessiv – i Aristokatt nr 3-2020

Leksjon 2: Genetikkskolen leksjon 2   – Dilusjon, genotype, fenotype

Leksjon 3: Oransj og kjønnsbundet arv – i Aristokatt nr 1-2021

Leksjon 4: Sjokolade og kanel – i Aristokatt nr 2-2021

Leksjon 5: Colourpoint – i Aristokatt nr 3-2021

 

Begreper i første leksjon:

 • 1. Lokus: en arvet egenskap plassert på et gen
 • 2. Arveanlegg: en variant av en arvet egenskap, en kopi på lokus
 • 3. Dominant: egenskap på lokus som alltid uttrykkes, vises på katten
 • 4. Recessiv: egenskap på lokus som bare vises om den er doblet, har to kopier
 • 5. Agouti (mønstret): en dominant egenskap som gir katten mønster, A-lokus
 • 6. Bærer: arveegenskaper som ikke vises på katten, recessive

 

Begreper i andre leksjon:

 • 1. Dilusjon (fortynnet farge, lys): en recessiv egenskap som gjør kattens farge lysere, D-lokus
 • 2. Fenotype: hvordan katten ser ut, hvilke anlegg som vises på katten
 • 3. Genotyp: hvilke arveanlegg katten har, de som vises og de den er bærer av
 • 4. Homozygot: to like arveanlegg, to like kopier
 • 5. Heterozygot: to ulike arveanlegg, to ulike kopier

 

Begreper i tredje leksjon

 • 1. X-kromosom – hunnkatt har XX, hannkatt har XY
 • 2. Kjønnsbundet arv – arveanlegg som ligger på X-kromosomet, slik at hann og hunn har forskjeller
 • 3. Ko-dominant – egenskap der forskjellige arveanlegg uttrykkes samtid, virker sammen

Begreper i fjerde leksjon

 • B-lokus bestemmer svart, sjokolade eller kanel
 • Sjokolade variant av svart
 • Lilla sjokolade sammen med dilute
 • Kanel cinnamon på engelsk, sorrel om ABY/SOM
 • Fawn kanel sammen med dilute
 • mutasjon endring i et arveanlegg

 

Prinsipper å huske

Første leksjon:

 •  Hver arveegenskap fins på et lokus (plassert på et gen). For hvert lokus, så har en katt arvet to kopier, en fra far og en fra mor
 •  Et lokus viser en arveegenskap, og har en bokstavkode
 •  En dominant egenskap skrives med stor bokstav
 •  En recessiv egenskap skrives med liten bokstav

Andre leksjon:

 • Vi kan ikke vite hvilket arveanlegg avkom har arvet fra en heterozygot katt hvis det ikke vises på avkommet selv.
 • Vi kan ikke alltid vite genotype ut fra fenotype.
 • Recessive arveanlegg kan bæres og være skjult i mange generasjoner.
 • For å bevise at en katt er homozygot med to kopier av et dominant anlegg må man ha DNA-test.

Tredje leksjon:

 • Arveanlegg som ligger på X-kromosomet gir forskjellig uttrykk på hannkatt og hunnkatt, og kalles kjønnsbundet arv.
 • Hannkatter har bare ett X-kromosom og kan derfor ikke være skilpaddefargede.
 • Hannkatter arver hovedfargen rødt eller svart bare fra sin mor.

Fjerde leksjon:

 • B-lokus har tre mulige varianter, alleler
 • Svart er dominant over sjokolade
 • Sjokolade er dominant over kanel
 • Man må vite hvilke varianter som finnes i rasen

Comments are closed.