Leksjon 4

Den lille Genetikkskolen – B-lokus

av Anne Marit Berge

Den lille genetikkskolen tar sikte på å gi enkle korte leksjoner for begynneren, som ønsker å lære og forstå genetikk, med eksempler fra arvegang for kattefarger og -mønstre.

Leksjon 4: Sjokolade og lilla, flere allel på samme lokus

Når man skal begynne lære og forstå genetikk, så er det er lurt å gjøre det litt enkelt i starten, og ikke forsøke lære alt på en gang.

Første leksjon tok for seg agouti, andre leksjon så på dilusjon, tredje på oransjgenet. I fjerde leksjon økes vanskegraden enda et hakk, og ser vi på svart, sjokolade og lilla, og hvordan det forholder seg når det er flere allel på samme lokus.

Grunnfargen svart kan hos noen raser ha andre varianter: Sjokolade fantes opprinnelig hos en del orientalske raser. Kanel fantes opprinnelig hos Abyssiner, der varianten kalles sorrel.

Sjokolade og kanel bestemmes av «brown»-egenskapen, B-lokus. Opprinelig farge, svart, betegnes med B (stor bokstav), sjokolade betegnes med b (liten bokstav) og kanel betegnes med bl (liten bokstav med en liten l, brown light).

Svart B- sjokolade b- og kanel bl fins altså plassert på samme lokus, som da kan ha tre forskjellige alleler.

Svart B er dominant overfor både b og bl. Sjokolade b er dominant overfor kanel bl. Vi kan altså ha disse seks forskjellige variantene av genotype på B-lokus.

BB      svart, ikke bærer av sjokolade eller kanel
Bb      svart, bærer av sjokolade
Bbl     svart, bærer av kanel
bb      sjokolade, ikke bærer av kanel
bbl     sjokolade, bærer av kanel
blbl    kanel

Eksempelkattene våre kan ha følgende genotype:
Neo er svart, og enten BB, Bb eller Bbl – tre muligheter
Opus er sjokolade og enten bb eller bbl – to muligheter
Prim er kanel og må være blbl – alle kanel har to kopier av kanel, og er homozygote på B-lokus

Det er ikke så mange raser hvor alle variantene fins og er godkjent. Se FIFes tabell over EMS-koder for å vite hvilke av fargene som er tillatt for hvilke raser.

Hvordan kan vi vite hvilke arveanlegg katten har på B-lokus?

Vi har fem metoder:
1. se hvordan katten ser ut
2. se på foreldre/stamtavle
3. se på avkom
4. DNA-teste
5. Rasekunnskap

1. Hva vi kan vite ved å se på katten:

Eksempel A: Neo er svart.

Neo må ha en B siden den er svart. Så kan den være bærer av enten sjokolade eller kanel. Så lenge vi ikke vet mer om foreldre, avkom eller DNA-resultat, så kan vi ikke vite om den har B, b eller bl på den andre allel.

Svaret er: Neo er B- (kan være enten BB, Bb eller Bbl) – ut fra hvordan katten ser ut.

2. Hva vi kan vite ved å se på stamtavlen:

Eksempel B: Neo er svart. Neos mor er Prim, som er kanel.

Vi vet at Neo må ha en B siden den er svart. Så vet vi at Prim er kanel og har to kopier av bl, genotype blbl. Neo må dermed ha arvet en bl fra mor.

Svaret er: Neo er Bbl og bærer av kanel – ut fra det vi vet fra foreldre, stamtavlen.

Eksempel C: Neo er svart. Hva om Neos mor i stedet er Opus, som er sjokolade.

Vi vet at Neo må ha en B siden den er svart. Så vet vi at Opus er sjokolade og må ha minst en b. Opus kan være enten bb eller bbl. Neo har arvet enten b eller bl fra Opus.

Svaret er: Neo er B- og enten Bb eller Bbl. Vi kan ikke vite om den er bærer at sjokolade eller kanel, men vet at den er bærer av en av variantene.

3. Hva kan vi vite ut fra avkom?

Eksempel D: Opus og Prim får et avkom som er kanel. Hva kan vi da vite om Opus?

Hva har vi da funnet ut? Vi ser på Opus at den er sjokolade, og har altså en b, men vi vet ikke hva den bærer. Så vet vi at Prim er kanel og har blbl, så avkom må ha arvet en bl fra Prim.

Avkommet som er kanel må være blbl. Den ene bl er altså arvet fra Prim. Den andre må dermed være arvet fra Opus.

Svaret er: Opus er bbl – ut fra avkom. Opus er heterozygot, og bærer av kanel.

Fargeutfall hos avkom

Eksempel E: Neo og Prim får et kull. Vi har DNA-testet Neo og vet at den er bærer av sjokolade, Bb. Prim er kanel og er blbl. Kan vi få kanel kattunger?

Vi vet at Prim som er kanel må være homozygot, blbl. Alle avkom arver altså en bl fra Prim. Fra Neo kan avkom arve enten B (svart) eller b (sjokolade) og avkom blir da enten Bbl svart eller bbl sjokolade.

Svaret er: Ingen avkom kan bli kanel, men alle blir bærere av kanel.

4. Hva kan vi vite ut fra DNA-test?

Alle seriøse laboratorier som tilbyr DNA-tester for katt har mulighet til å analysere sjokolade og kanel, og en test vil gi svar på hvilke kopier katten har på B-lokus. Noen laboratorier tester de to allelene separat i to analyser. Om man vil vite genotype, og det ikke går an å få entydig svar gjennom de andre metodene, så kan man DNA-teste. For raser der sjokolade og kanel ikke finnes, så er DNA-test av B-lokus helt irrelevant.

Testsvarene vil være enten:

 • BB  -to kopier av svart, ikke bærer av sjokolade eller kanel
 • Bb – en kopi av svart, bærer av sjokolade
 • Bbl – en kopi av svart, bærer av kanel
 • bb – to kopier av sjokolade, ikke bærer av kanel
 • bbl – en kopi av sjokolade, bærer av kanel
 • blbl – to kopier av kanel , katten er kanel

5. Hva kan vi vite ut fra rase?

Om svarte Neo er en katt fra en rase der sjokolade og kanel ikke fins, så er den alltid homozygot BB på B-lokus.

Om Neo er Abyssiner (der “svart” kalles ruddy eller viltfarget) så vet vi at sjokolade ikke eksisterer i rasen, mens kanel sorrel, er vanlig i rasen. Neo kan da være BB eller Bbl.

Om Neo er Burmeser, så vet vi at kanel ikke eksisterer i rasen, mens sjokolade er vanlig i rasen. Neo kan da være BB eller Bb.

Hva om vi får dilutevarianter?

Vi vet fra leksjon 2 at svart og dilusjon blir blå. Sjokolade og dilusjon blir lilla. Kanel og dilusjon blir fawn.

Prinsipper å huske:

 • B-lokus har tre mulige varianter, alleler
 • Svart er dominant over sjokolade
 • Sjokolade er dominant over kanel
 • Man må vite hvilke varianter som finnes i rasen

Begreper i fjerde leksjon

 • B-lokus bestemmer svart, sjokolade eller kanel
 • Sjokolade variant av svart
 • Lilla sjokolade sammen med dilute
 • Kanel cinnamon på engelsk, sorrel om ABY/SOM
 • Fawn kanel sammen med dilute
 • mutasjon endring i et arveanlegg

 

 

Comments are closed.