Vaksiner

Vaksinering av katt

av Anne Marit Berge (article in Norwegian)

Oppdrettere og utstillere må følge råd og regler for vaksinering. Alle katteeiere blir rådet av veterinærene til å følge vaksineprogrammene. Men er det likt for alle katter? Hva vet vi, og hva er nytt?

Det internasjonale smådyrveterinærforbundet WSAVA kom med nye retningslinjer for vaksinering av katter i 2015, oppdatert i 2024

Innhold:

 1. Grunnvaksinering av kattunger

 2. Revaksinering

 3. Virussykdommene

 4. Mer informasjon

 5. De forskjellige produsenter og vaksinetyper

 6. Referanser

Alle katter bør vaksineres

Alle katter uansett rase og bakgrunn bør være vaksinerte mot de farlige og svært smittsomme sykdommene kattepest og katteinfluensa.

Vaksinering av kattunger: grunnvaksinering

Det viktigste er at kattunger bør vaksineres når de er 8, 12 og 16 uker

Standard anbefaling med tre vaksinedoser gjelder de aller fleste oppdrettere

MDA: mors antistoffer som kattungene får i seg via morsmelken. Det lyserøde feltet viser vinduet når kattungen begynner bli sårbar for infeksjon og samtidig er mottakelig for vaksine.

Nye analyser av nivået av kattungers antistoffer er grunnen til at rådene er endret. Figuren over viser tydelig hvordan antistoffene synker, når beskyttelsen er under grensen for sårbarhet og mulig smitte, og når den er nede på grensen for full immunrespons og vaksinen får aller best effekt.

Forskningen viser at for å sikre at kattungene er mest mulig beskyttet når MDA går ned, og samtidig for god nok immunrespons (at vaksinen virker best mulig), så må kattunger vaksineres med første dose ved 6-8 uker, deretter igjen med 2-4 ukers intervall, og med siste dose i vaksineringen etter fylte 16 uker.

Den siste dosen i grunnvaksineringen skal alltid settes etter fylte 16 uker, for å ha ordentlig effekt. Før den tid er ikke immunforsvaret modent nok til å ha full effekt av vaksineringen. Om kattungene flytter før denne alder, bør de nye eierne få satt den siste vaksinedosen 2-4 uker etter at de har hentet katten. Første revaksinering bør skje når kattungen er mellom et halvt år til ett år. Dette gir best beskyttelse.

5 weeks old

Mer om MDA, beskyttelsen i morsmelken: Om kattungen ikke fikk råmelken de første dagene som nyfødt, så er disse verdiene lavere enn ellers. Om kattungen vokser opp som “flaskebarn” og ikke dier mor får den ikke i seg morsmelkbeskyttelsen i det hele tatt. Da er det enda viktigere holde kattungen unna andre katter og mulig smitte, og starte grunnvaksineringen tidligere.

Alternativ med to vaksinedoser ved lavt smittepress:

 • Hvis mor er revaksinert rett før paring
 • Det er lite stress i hjemmet:
  • færre enn 5 katter
  • ingen utstillinger
  • ingen lån av hannkatt fra andre oppdrett
  • ingen importer fra utlandet
 • Kattungen skal til hjem med ingen eller få andre katter

det kan gis to vaksinedoser, ved ca 12 uker og ca 16-17 uker – revaksinering når kattungen er 6-12 mnd

 

Revaksinering av voksne katter:

Første revaksinering skal skje senest ett år etter grunnvaksineringen. Nye anbefalinger er å revaksinering når kattungen er mellom 6 og 12 mnd.

Deretter vil behovet variere:

Avl- og utstillingskatt

 • Hvis katten lever i oppdrett eller hjem med mange katter
 • Hvis katten blir stilt ut
 • Hvis katten får gå ute
 • Hvis katten er i avl og pares med katt fra andre katterier:

Katten skal da revaksineres årlig, etter NRR/FIFes retningslinjer, og det vaksineprodusentene anbefaler.

Selskapskatt i privat hjem

 • Hvis katten ikke stilles ut og ikke brukes i avl
 • Hvis katten ikke er utekatt, eller uteområdet/miljøet ikke har mange andre katter

Katten kan etter første revaksinering ved 6-12 mnd vaksineres sjeldnere, og etter hvert trenger den kanskje ikke flere vaksiner, siden den har oppbeidet god immunitet. Følg rådene for nettopp din katts helse og situasjon i samarbeid med veterinæren og råd fra vaksineprodusentene.

WSAVA Guidelines 2015

Oversiktsplakatene fra ABCD er nyttige og informative, om hvilke råd som gis ut fra hvilken situasjon og bakgrunn katten din har.

Evidensia-kjedens vaksineråd

 

Virussykdommene vi vaksinerer mot

De 3 virussykdommene grunnvaksinen beskytter mot er:

 1.  Parvovirus: felint panleukopenivirus (FPLV, PLI, kattepestvirus, parvovirus)
 2.  Herpes: rhinotrakeitt herpesvirus (FHV, katteinfluensa)
 3.  Calici: felint calicivirus (FCV, calici)

Noen velger ta med en 4. komponent: Clamydia: chlamydophila felis, en bakterieinfeksjon – dette er valgfritt

Produsentene:

I Norge fins i hovedsak 2 produsenter/merker for slike vaksiner. Hver av disse har vaksiner med litt forskjellige komponenter, så man kan velge det som passer best.

 • Boehringer Ingelheim (Merial): Purevax
 • MSD Animal Health: Nobivac

Det fins ny forskning fra svenske veterinærer om hvilke vaksiner mot calici som er mest effektive, Wensman 2015: Den nyere Purevax-vaksinen beskytter mot to forskjellige og nyere stammer av caliciviruset. I vårt oppdrett bruker vi derfor Purevax-vaksinen.

Les mer om de forskjellige produsentene og vaksinetypene lenger ned på siden.

Andre vaksiner:

Reise til utlandet utenom Norge-Sverige:

Rabiesvaksine kreves. Se Mattilsynets sider om du lurer på dette, og forhør deg hos din veterinær om du skal reise utenfor Norge-Sverige.

 

Mer informasjon

Alternativ til vaksinering:

Det går an å ta en blodprøve av katten, for å se om den har nok antistoffer i blodet sitt allerede. Det viser seg at katter som er korrekt grunnvaksinert og har fått første revaksinering ofte har det. Hvis den da ikke er ekstra utsatt gjennom utstillinger og avl kan man trappe ned på vaksineringen. Det samme gjelder dersom man har en katt som av forskjellige helsemessige årsaker ikke tåler vaksinering så godt.

Spesielle tilfeller:

Vaksine skal ikke gis til drektig katt. Derimot er det smart å gi vaksine til hunnkatt 2-3 uker før paring, siden antistoffene mot sykdom da blir ekstra sterke hos ungene.

Vaksiner bør ikke gis i direkte situasjoner der det er stress; da venter man litt. Det betyr at kattunger ikke bør flytte samme dag som de får vaksine, det er lurt å vente 3-7 dager.

Kattunge som ikke fikk råmelk eller ikke dier mor i det hele tatt er ekstra utsatt og må starte vaksineringen tidlig. Den bør også holdes unna andre katter til den er vaksinert.

Bivirkninger

Å gi en vaksine er som å gi immunforsvaret opplæring i selvforsvar.

Iblant kan dette være tøft for en katt, spesielt hvis den selv har andre påvirkninger på immunforsvaret, og da kan det oppstå bivirkinger etter en vaksine.

Årsaker til bivirkninger:

 • Svekket immunforsvar – katten har underliggende sykdom
 • Viruset finnes allerede i miljøet og katten har allerede blitt utsatt for det slik at vaksinen trigger reaksjon
 • Adjuvans – tilsetningsstoffer i vaksinen som katten reagerer på (mest vanlig ved inaktive virus)
 • Lokal reaksjon ved innstikkstedet, kløe osv – vanligvis ufarlig
 • Granulom ved innstikkstedet pga adjuvans

Noen er redde for overvaksinering – for de fleste katter trengs revaksinasjon mot parvovirus bare hvert 3. år. Det er da lurt velge to-komponentsvaksinen de mellomliggende årene (bare herpes og calici). Snakk med veterinæren og hør om den kan bestilles om de ikke har den inne.

Dersom din katt får bivirkninger etter en vaksine, varsle alltid veterinæren, og påse at bivirkningen rapporteres inn via systemet i Felleskatalogen, til produsenten.

Bivirkninger etter vaksinering omfatter sykdom, skade eller andre utilsiktede virkninger av vaksinedoser som normalt brukes på dyr. Enkelte typer av reaksjoner på vaksinasjon må anses normale, for eksempel lett lokal smerte, moderat hevelse på stikkstedet, svak temperaturstigning, og disse er vanligvis beskrevet i preparatomtalen. Normale reaksjoner er forbigående.
Lokale reaksjoner etter vaksinering sees oftest ved bruk av adjuvansholdige vaksiner. Aluminiumsalter benyttes vanligvis i inaktiverte vaksiner, og disse gir normalt en svak reaksjon. Det samme gjelder for saponiner, men kløe på injeksjonsstedet er observert for denne gruppen av adjuvans. Mineraloljer kan gi en kraftig lokal reaksjon med hevelse som kan holde seg i flere uker og eventuelt utvikle seg til en granulomatøs betennelse. Hevelse i regionale lymfeknuter kan forekomme, og i enkelte tilfeller utvikles generelle reaksjoner.
Generelle reaksjoner med uspesifikke symptomer som nedsatt matlyst, moderat temperaturstigning, slapphet og ømhet er ikke uvanlig noen timer etter vaksinering. Slike reaksjoner er vanligvis forbigående, og årsakene kan bero på effekten av ulike stoffer i vaksinen eller produksjon av signalstoffer som følge av immunresponsen. I enkelte tilfeller utløser vaksinering immunologisk betingede hypersensitivitetsreaksjoner, der straksreaksjonen med frigjøring av en rekke mediatorsubstanser (blant annet histamin) synes å forekomme oftest. Symptombildet varierer avhengig av dyreart. I de mest alvorlige tilfellene kan det utvikle seg til en livstruende anafylaktisk reaksjon som krever øyeblikkelig behandling.

Rapportering til legemiddelverket – for veterinærer

 

Generelt:

Selv om kanskje ikke din katt behøver vaksine hvert år, så er det viktig med årlig veterinærkontroll. Veterinæren vil vurdere kattens allmenntilstand, og kanskje oppdage tannproblemer, nyre/urinveisproblemer eller annet som kan trenge oppfølging. Ikke slutt å ta med katten til veterinær selv om den etter hvert ikke behøver årlig vaksine.

Ta godt vare på katten din!

 

Forskjellige produsenter og vaksinetyper

Her presenteres mer detaljert informasjon om hver enkelt vaksinetype, og hva produsentene faktisk anbefaler.

Vaksinene lages med enten inaktivert (dødt) virus, eller levende svekket virus. Levende svekket gir sterkere effekt.

 

Purevax RCP (Boehringer Ingelheim)

Lenke til informasjon i Felleskatalogen

 • kan gis fra 8 uker, første vaksine ved 12 uker dersom mor er nylig vaksinert
 • revaksinering: Første revaksinering skal foretas ett år etter grunnvaksinering, påfølgende revaksineringer skal foretas med inntil 3 års mellomrom
 • tre komponenter
 • FHV: levende svekket virus (FHV F2), PLI: levende svekket virus (PLI IV), FCV: inaktivert virus (FCV 431 og G1)
 • skal ikke gis til drektig eller diegivende katt

Purevax RC (Boehringer Ingelheim)

 • kan brukes som alternativ til Purevax RCP de år det ikke trengs revaksinering for PLI
 • RCP gis første år, RC andre og tredje, så RCP fjerde år igjen
 • to komponenter
 • FHV: levende svekket virus (FHV F2), FCV: inaktivert virus (FCV 431 og G1)
 • skal ikke gis til drektig eller diegivende katt

 

Nobivac Tricat (MSD Animal Health)

Lenke til informasjon i Felleskatalogen

 • kan gis fra 8-9 uker
 • revaksinering: årlig for FCV og FHV, hvert 3. år for FPLV.
 • tre komponenter
 • FHV: levende svekket virus (G2620A), FPLV: levende svekket virus (MW-1), FCV: levende svekket virus (F9)
 • skal ikke gis til drektig eller diegivende katt

Nobivac Ducat (MSD Animal Health)

 • kan brukes som alternativ til Nobivac Tricat de år det ikke trengs revaksinering for FPLV
 • Tricat gis første år, Ducat andre og tredje, så Tricat fjerde år igjen
 • to komponenter
 • FHV: levende svekket virus (G2620A), FCV: levende svekket virus (F9)
 • skal ikke gis til drektig eller diegivende katt

 

Fel-O-Vax (Zoetis)

NB: Denne vaksinen er det slutt på etter 2016 – se Fevaxyn

 • første vaksine gis ved 12 uker, dersom første settes ved 8 uker skal det gis 3 doser for grunnvaksinering (8, 12 og 16 uker)
 • revaksinering årlig
 • tre komponenter
 • FHV: inaktivert virus (605, felint herpesvirus-1), FPLV: inaktivert virus (CU4), FCV: inaktivert virus (FCV 255)

Fevaxyn Quatrifel (Zoetis)

NB: Denne vaksinen er det slutt på etter 2019

 • første vaksine gis ved 12 uker, dersom første settes ved 8 uker skal det gis 3 doser for grunnvaksinering (8, 12 og 16 uker)
 • revaksinering årlig
 • fire komponenter, chlamydophila felis er inkludert
 • FHV: inaktivert virus (605, felint herpesvirus-1), FPLV: inaktivert virus (CU4), FCV: inaktivert virus (FCV 255)
 • kan gis til drektig og diegivende katt

 

Referanser

Wensman JJ, Samman A, Lindhe A, Thibault J-C, Berndtsson LT, Hosie MJ. 2015. “Ability of vaccine strain induced antibodies to neutralize field isolates of caliciviruses from Swedish cats.Acta Vet Scand, 57:86.

WSAVA: World Small Animal Veterinary Association Vaccination Guidelines for Owners and Breeders

European Advisory Board on Cat Diseases (ABCD).

NMBU Dyresykehuset om vaksinering av katt

Folkehelseinstituttets veileder om vaksiner

Anicura-kjeden om vaksinasjon av katt

 

 

Comments are closed.