Kittens

Kittens – kattunger:

A kitten from us – en kattunge fra oss …

Ta gjerne kontakt på epost om dere kan være interesserte i en kattunge fra vårt oppdrett. Fortell om familien, boforhold, erfaring med dyr og annet som kan være relevant.

Kattunger kan tidligst reserveres mot gebyr 6 uker gamle. Inntil da er kullet “under evaluation” både for å se hvem som eventuelt skal til videre avl, og fordi ting kan skje. Interesse kan meldes før det, og de kan holdes av. – Kittens can not be reserved until they are at least 6 weeks old.

 • Available – kattungen er til salgs – the kitten is for sale
 • Under evaluation – kattungen evalueres til avl, men kan godt bli ledig, så ta kontakt om du er interessert – the kitten is considered for breeding, but might become available later
 • Optioninteresse fins – kattungen er holdt av, men kan bli ledig igjen, så spør gjerne – someone has shown interest and the kitten is on hold, but you can still ask about the kitten
 • Reserved – katten er reservert og håndpenger er betalt – reservation for the kitten is paid
 • Sold – katten er solgt og har flyttet til nytt hjem – the kitten is sold and has moved to a new home

Kattunger vil ved levering:

 • være 16-17 uker gamle
 • være godt sosialisert
 • være grunnvaksinerte
 • ha fersk veterinærattest
 • ha detaljert kontrakt
 • ha stamtavle i NRR (FIFe)
 • være ID-chipped (elektronisk) og registrert i DyreID og Europetnet
 • ha veterinærpass (EU)
 • kattunger solgt som selskapskatt vil være kastrerte
 • være fullforsikret i Agria dyreforsikring, overtas av ny eier som slipper karenstid og begrensninger
 • begge foreldre er HD-røntget
 • begge foreldre er HCM-hjertescannet hos kardiolog

Kattunger til avl selges kun til registrerte oppdrettere som følger Maine Coon helseprogrammene hos PawPeds med offentlige resultater i databasen for alle sine avlskatter.

Kittens going to a new home will:

 • be 16-17 weeks old
 • be well socialized
 • have received the first vaccines
 • have a Veterinary Certificate
 • have a detailed contract
 • have a Registered Pedigree in NRR (FIFe)
 • be ID-chipped (electronic) and registered in Europetnet
 • have a veterinary (EU) passport
 • kittens sold as pets will be neutered
 • both parents are HD hip x-rayed
 • both parents are HCM-screened ultrasound by a cardiologist

We only sell kittens for breeding to registered breeders who follows the Maine Coon health programmes at PawPeds with public results listed in the database for all their breeding cats. See our Guidelines for Good Breeding Practice.

Previous litters  –  tidligere kull

P-litter born 26 January 2023

P-kull 7 weeks old

O-litter born 22 May 2022

N-litter born 10 October 2021

M-litter born 8 July 2021

L-litter born 30 March 2021

L-litter 15 weeks old

 

K-litter born 6 Oct 2019

K-kullet ca 10 weeks old

J-litter born 17 May 2019

Joramun/J-litter

I-litter born 21 December 2018

WesterosCat I-litter 10 weeks old

H-litter born 15 October 2018

WesterosCat H-litter 7 weeks old

G-litter born 20 May 2018

G-litter 11 weeks old

F-litter born 8 Aug 2017

F-litter almost 12 weeks old

E-litter born 1 July 2017

WesterosCat E-litter 7 weeks old

E-litter 7 weeks old

D-litter born 23 April 2017

D-litter 6 weeks old. Photographer: Cecilie at NO*Glassrosens Ragdoll

C-litter born 24 August 2016

6 weeks old

C-boy 6 weeks old

B-litter born 10 April 2016

B-girls 2016-05-25 2b

B-girls 6 weeks old

A-litter born 24 July 2015

Kittens in the A-litter 10 weeks old

A-litter 10 weeks old

 

Comments are closed.