Fôrvert

Hvorfor fôrvert?

Bruk av fôrverter i oppdrettet handler om å finne en balanse:

På den ene siden nødvendigheten av å regulere antall katter man kan ha selv, og på den andre siden behovet for videre bruk av linjer og avkom i avlen.

For å forstå bakgrunnen for dette, les mer om:

Oppdrettet behøver av og til fôrvert for avkom som er planlagt brukt videre i avl. Fôrhjem må være i nærheten og ligge på strekningen Østfold – Follo – Oslo.

Vi ser etter mulige fôrfamilier for katt fra fremtidige kull

Fôrhjem for WesterosCat må være på strekningen Oslo – Follo – Østfold, så det er lett å holde tett kontakt. Les mer om det praktiske lenger ned på siden.

Hvem er den ideelle fôrvert?

Fôrvertordningen passer for familier som ønsker seg katt, og som kan tenke seg bidra til arbeidet med rasen. En god fôrvert er en ansvarlig og bevisst katteeier, som har god kunnskap om dyrevelferd og fornuftig kattehold.

I fôrperioden er oppdretter juridisk eier, og tar seg av det som har å gjøre med avl, mens fôrfamilien er kattens hjem på alle måter. Etter kastrering av katten overføres også juridisk eierskap til fôrfamilien.

 

Fôrvert for hannkatt  kan bo opptil to timers kjøretur unna oss. Man kan godt bo i byen, katten skal i alle tilfelle være innekatt inntil fôrvertavtalen er oppfylt og katten kastrert.

Man må være forberedt på å ha «damebesøk» i eget hjem. Et ekstra rom eller et bad av brukbar størrelse er greit, besøkene varer sjelden mer enn 3-4 dager. Vanligvis skal hannkatten brukes til to-tre paringer, for en spesielt bra hann kanskje noen flere. Det kan dreie seg om utlån i bytte med andre oppdrettere som har hanner som kan brukes. Avlspliktene er som oftest oppfylt innen katten fyller to år, maksimalt tre år.

Risiko for urinmarkering – spraying – er ofte mindre om hannen tar i mot hunner hjemme hos seg, i hans eget område. Det kan likevel for noen hannkatter bli problemer med markering om han føler seg truet eller usikker, eller bare har behov for å tøffe seg. Litt markering kan kanskje forventes i forbindelse med damebesøk, men om markering blir et problem, kan fôrvertavtalen avsluttes tidligere og katten kastreres før. Dette både av hensynt til fôrvert, men også fordi tendens til markering har en arvelig faktor.

Erfaring med katters adferd er en fordel om man skal ha fertil hannkatt i huset.

Skjønne Joramun hadde fôrverter i Oslo, han er nå kastrert og pensjonert fra avl:

3 years old Foto: fôrvertene

Vår Aegon bodde i fôrhjem i Oslo; han er nå pensjonert fra avl:

Fôrvert for hunnkatt  bør helst bo innen halvannen times kjøring fra oss, for vi må kunne følge opp kull som fødes i fôrhjemmet. Det er også mulig å la hunnkatten føde sine unger hos oppdretteren, men det krever at man har nær og jevn kontakt slik at hun føler seg trygg i begge hjem.

Fôrvert for hunnkatt må gjerne ha småbarn. Kattunger som blir preget på barn de mest sensitive ukene 2-8 kan bli mer sosiale og trygge enn kattunger som har oppvekst i et stillere og roligere hjem. Det er likevel viktig at de voksne er oppmerksomme og sikrer at ikke barna i familien kan komme til å slippe ut katten eller på noen måte skade den. Barna må lære godt kattehold og vil samtidig få mye igjen for å vokse opp med dyr i hjemmet.

Hunnkatten skal ha ett eller to kull, dersom hun består helsetestingen. Det andre kullet er eventuelt avhengig av fôrfamiliens ønsker, hunnkattens avlsverdi og hvordan det første kullet ble. Mellomrom mellom kullene kan være fra tre måneder og opptil et år.

Om man funderer på å drive oppdrett selv etter hvert, kan det være en fin test å forsøke seg som fôrvert for en hunnkatt og ha et kull under veiledning og full oppfølging først.

 

Fôrvertavtale og vilkår

Avtalen inneholder disse hovedpunkter. Individuell tilpasning gjøres for hver katt og hver familie etter behov.

Man overtar kattungen til sterkt redusert pris (garantisum), ved vanlig alder 14-16 uker. Oppdretter står som juridisk eier i avtaleperioden. Når avlspunktene i avtalen er oppfylt, kastreres katten for oppdretters regning og eierskap overføres til fôrvert.

Ansvar og utgifter:

Katten er fullt familiemedlem hos fôrverten, som dekker alle daglige utgifter til kvalitetsfôr, kattesand, klatrestativer, leker og vanlige veterinærutgifter/egenandel.

Forsikring og helseundersøkelser for avl dekkes av oppdretter. Det samme gjelder veterinærutgifter og andre utgifter direkte knyttet til avl. Når katten er 1 år gammel skal katten hofterøntges og hjertescannes hos godkjent spesialist. Den vil kun bli brukt i avl om resultatene er innenfor kravene. Katten hjertescannes på nytt når den er rundt 3 år gammel og før kastrering.

Katten holdes som innekatt i hele fôrvertperioden. Luftebalkong eller sele til lufteturer er fint. Det er veldig viktig at katten aldri slippes ut løs, og at den ikke har mulighet til å stikke av ut. Katten skal ikke ha kontakt med andre fertile katter. Fôrverten kan gjerne ha en katt til forutsatt at det er en kastrat.

Fôrverten forplikter seg til å gi katten et godt liv, sette seg inn i katters adferd og ta godt vare på katten. Det er en fordel å ha fast, pålitelig kattepasser når man reiser bort, en som er inneforstått med vilkårene.

Utstilling:

Oppdretter kan ordne og betale for utstilling av katten for å få den bedømt typemessig, og gir eventuelt opplæring i showbading av katt. Fôrverten kan stille ut katten utover dette etter eget ønske, etter avtale med oppdretter.

Paringer:

Når katten har fått godkjent resultat på helseundersøkelsene møter katten partner for noen dagers paringsbesøk. Oppdretteren ordner det praktiske.

Katten holdes fertil til den er 3 år gammel, eller har fått avtalt antall kull etter seg.

Fôrvert for hunnkatt har kull hjemme hos seg med oppdretters oppfølging.

Kastrering og overføring av eierskap:

Katten eies juridisk av oppdretter inntil avtalen er oppfylt, og katten blir kastrert. Katten overføres da til forvert som ny eier. Fôrvert har informasjonsplikt til oppdretter om kattens videre helse og liv.

Når katten har fylt fem år bekoster oppdretter ny hjertescanning hos godkjent hjertespesialist.

 

Bruk av fôrvert

Bruk av fôrhjem gjør at jeg kan jobbe med flere avlskatter av gangen, og følge flere generasjoner framover, enn om jeg kun skal avle på katter som bor hos meg. Det tar mange generasjoner å forbedre helsesituasjonen, utvide genbasen og samtidig få fram katter som ser ut som og oppfører seg som Maine Coon.

Da jeg først startet med rasekatt og planla oppdrett, syntes jeg ikke noe om fôrvertordningen, men oppfattet det som litt merkelig. Om man drev oppdrett ville man vel ha full kontroll og alle katter hos seg selv? Var det en slags outsourcing? Etter en del beregninger, mer kunnskap om avlsteori og innavlsproblematikk, og realitetsorientering av hvor mange katter det går an å ha på en gang, så ble det opplagt at jeg etter hvert ville bli avhengig av samarbeid med fôrhjem for å komme noen vei mot mine mål.

For både avlskattens del og fôrhjemmets del holdes avlskattene fertile i kort tid, og med begrenset antall kull etter seg. Godt samarbeid og god forståelse av fôravtalen er vesentlig. God kommunikasjon om alt som skjer er helt essensielt, for å løse de problemer som oppstår så raskt som mulig. Når alt fungerer er ordningen bra for både fôrverter, oppdretter, rasen, og ikke minst, kattene.

Har du lyst til å bli fôrvert?

Om dere tror det å være fôrhjem kan være noe for dere, så vil jeg gjerne ha kontakt over tid, og bli kjent.

Fôrhjem må være på strekningen Oslo – Follo – Østfold så det er lett å holde tett kontakt.

Send en epost og fortell om familien, boforhold, erfaring med dyr, så tar vi en prat og finner ut mer sammen.

 

Comments are closed.