All health results

This page has an overview of all health results for all our breeding cats.

Oversikt over alle helsetester for våre avlskatter – og noen som ikke gikk i avl. Se også hver katts side for flere detaljer. For HD og HCM søk også opp katten i PawPeds offentlige database med helseresultater.

 

HD – Hip Dysplasia – Hofteleddsdysplasi

X-rays once, at age 10-18 months, is the standard. If necessary also another X-ray at 2 years of age. X-rays done later, for a grown, mature cat, can show acquired  HD and does not give a good impression of hereditary HD risk. Maine Coons have 25-37% risk of HD and all cats should be x-rayed before breeding.

Kattene HD-røntges rutinemessig en gang mellom 10 og 18 mnd alder. Hvis vi er i tvil, tas nok en røntgen ved to års alder. HD-røntgen senere, på en voksen, moden katt, kan vise ervervet  HD, og gir ikke noe godt inntrykk av arvelig HD-risiko.

Artikkel om HD

HD-results for the WesterosCats

The results for our cats that have been x-rayed and evaluated in PawPeds.

Katt HD-status i PawPeds HD sire – far HD dam – mor
Alyssa Left: Normal, Right: Normal Left: Grade 1, Right: Grade 1 Left: Normal, Right: Normal
Nate OFA Good (5,5 years old)

Left: Grade 1, Right: Grade 1 (5,5 years old)

unknown unknown
Irian Left: Normal, Right: Normal Left: Grade 1, Right: Normal Left: Normal, Right: Normal
Meraxes Left: Normal, Right: Normal Left: Grade 1, Right: Normal Left: Normal, Right: Normal
Lova Left: Normal, Right: Normal Left: Normal, Right: Normal Left: Grade 1, Right: Grade 1
Wyatt Left: Grade 1, Right: Normal
OFA Preliminary Fair
unknown unknown
DeeDee Left: Grade 1, Right: Grade 1 unknown unknown
Joramun Left: Grade 1, Right: Normal
OFA Fair
Left: Normal, Right: Normal* Left: Normal, Right: Normal
Charlie Left: Grade 2, Right: Grade 2
OFA Mild
unknown OFA: Good
Izembaro Left: Normal, Right: Normal Left: Normal, Right: Normal Left: Normal, Right: Normal
Helaena Left: Normal, Right: Normal
OFA Preliminary Good
Left: Normal, Right: Normal* Left: Normal, Right: Normal
Gersimi Left: Normal, Right: Normal Left: Normal, Right: Normal* Left: Normal, Right: Normal
Drogon Left: Normal, Right: Normal Left: Normal, Right: Normal Left: Normal, Right: Normal
Daenerys Left: Normal, Right: Normal Left: Normal, Right: Normal Left: Normal, Right: Normal
William Left: Normal, Right: Normal
OFA Good
image OK, not evaluated in PP image OK, not evaluated in PP
Brienne Left: Grade 1, Right: Normal Left: Normal, Right: Normal Left: Normal, Right: Normal
Betzy Left: Grade 1, Right: Grade 1 Left: Normal, Right: Normal Left: Normal, Right: Normal
Fleming Left: Normal, Right: Normal unknown Left: Normal, Right: Normal
Aegon Left: Normal, Right: Normal Left: Normal, Right: Normal Left: Normal, Right: Normal
Suki Left: Normal, Right: Normal
OFA Preliminary Good
Left: Normal, Right: Normal Left: Normal, Right: Normal
Olenna Left: Normal, Right: Normal
OFA Preliminary Good
Left: Normal, Right: Normal Left: Normal, Right: Normal
 • See also each cat’s page, and pedigree with health results in PawPeds.

 

HCM

HCM ultralydundersøkelser hos veterinær kardiolog, før avl og regelmessig gjennom avlskattens liv. Ingen av våre avlskatter har HCM1-A31p-mutasjonen som gir økt risiko, men det fins dessverre også flere hittil uoppdagede faktorer. Kattene våre er med i forskningsprosjekt for å prøve kartlegge disse.

Artikkel om HCM

Katt 1 year old/before breeding 2. scan at 2-3 years 3. scan at 3-4 years 4. scan at 4-6 years 5 – over 6-7 years age
Alyssa 9 April 2024 Normal 1y
Nate 21 Oct 2020 Normal 3y4 30 Nov 2022 Normal 5y5
Meraxes 11 July 2022 Normal 1y
Lova 11 July 2022 Normal 1y3 9 April 2024 all normal (outside the program)
Wyatt 27 Apr 2021 Normal 1y 8 Aug 2023 Normal 3y
DeeDee 29 May 2020 Normal 1y 18 Nov 2021 Normal 2y 5m 9 April 2024 all normal (outside the program)
Charlie 16 Sep 2020 Normal 1y 5m 11 jul 2022 Normal 3y3
Joramun 29 May 2020 Normal 1y 4 July 2022 Normal 3y 2 May 2023 Normal (outside the program) next 2025
Izembaro 12 Dec 2019 Normal 1y 26 Nov 2020 Normal 1y11 7 Feb 2022 Normal 3y1 9 April 2024 Normal 5y3
Helaena ‘Lila’ 12 Dec 2019 Normal 1y 7 Feb 2022 Normal 3y3
Gersimi 3 June 2019 Normal 1y 27 Apr 2021 Normal 2y 11m 7 Feb 2022 Normal 3y9 8 Aug 2023 Normal 5y
William 22 Mar 2018: Normal 14m 6 March 2019 Normal 2y 27 Apr  2021 Normal 4y 3m
Daenerys 22 Mar 2018: Normal 11m 6 March 2019 Normal 1y 10m 26 Oct 2020 Normal 3y 6m 7 Feb 2022 Normal 4y 10 21 March 2024 Normal 6y11
Drogon 22 Mar 2018: Normal 11m 12 Dec 2018: Normal 1y 7m 12 Dec 2019 Normal 2y 7m 27 April 2021 Normal 4y 8 Aug 2023 Normal 6y
Fleming 14 Feb 2017: Normal 1y 3m 22 Mar 2018: Normal 2y 4m 6 March 2019 Normal 3y 3m 22 June 2020 Normal 4y 7m
Brienne §§ 14 Feb 2017: Normal 10m 22 Mar 2018: Normal 2y 4 Apr 2019: Equivocal 3y 22 June 2020 HCM Mild 4y2m 18 Nov 2021 HCM Mild 5y 7m
Betzy §§ 14 Feb 2017: Normal 10m 22 Mar 2018: Equivocal 2y 12 Dec 2018: Equivocal 2y 8m 22 June 2020 Normal 4y2m
Aegon 26 May 2016: Normal 10m 22 Aug 2017: Normal 2y 12 Dec 2018: Normal 3y 4m 22 June 2020 Normal 4y11m
Olenna 9 Feb 2015: Normal 1y 26 May 2016: Normal 2y 3m 22 Mar 2018: Normal 4y 26 Oct 2020 Normal 6y 8m
Suki 9 Feb 2015: Normal 1y 26 May 2016: Normal 2y 3m 22 Aug 2017: Normal 3y 6m 6 March 2019 Normal 5y
 • §§ – cat has offspring, but none in breeding – katten har avkom, men ingen i avl
 • y – years, år
 • m – months, mnd
 • Equivocal – no diagnosis, but could be changes in the heart  –  ingen diagnose, men kan være endringer i hjertet

 

Inbreeding values – Innavlsverdier

Alle avlskattene jeg jobber med er fra mindre anvendte linjer i rasen, enten “gamle glemte” eller også med nyere founder-katter tatt inn i populasjonen. Alle avlskatter får testet faktisk genetisk diversitet/DNA via MyCatDNA.

Read more about inbreeding

Katt COI % Kloner % Top 5 Gen GDiv %
Alyssa 8,03 22,3 59,3 F7
Nate 21,1 16,7 61,2 F11 34
Irian 6,53 19,6 48,8 F5
Meraxes 6,45 20,8 52,1 F6 39
Lova 8,21 24,7 57,4 F8 38
Wyatt 7,13 19,5 53 F5 36
DeeDee 9,74 27,2 63,3 F9 37,2
Joramun 4,96 19,6 44,4 F4 37,7
Charlie § 6,96 19,3 56,8 F7 39,0
Izembaro 3,76 17,3 38,8 F5
Helaena 4,96 19,6 44,4 F4 39,5
Gersimi 4,71 19,2 43,7 F4 38,8
Gendry* 4,71 19,2 43,7 F4 36,9
Rodrik § 4,21 19,7 42,7 F5 38,0
William 1,55 16,3 36,2 F3 38,6
Daenerys 5,9 22,1 51,2 F7 38,8
Drogon 5,9 22,1 51,2 F7 37,5
Fleming 2,64 12,4 26,4 F4 37,8
Brienne
Betzy
7,94 25,6 55,8 F7 40,0
38,7
Aegon 3,07 15,9 38,3 F6 39,2
Olenna 6,54 22,9 52,7 F8 37,0
Suki 9,6 28,4 64,1 F7 37,2
 • “Gen” viser hvor mange generasjoner vi må tilbake for å finne Foundation i tavlen.
 • “GDiv” er analysert Genetic Diversity- heterozygosity –  fra MyCatDNA.
 • * Sold cats
 • § No offspring

 

B blood

Blodtype B er ingen sykdom, men skaper problemet for en avlshunn og hennes unger på grunn av uforlikelighet. Det er derfor viktig å vite kattenes blodtype. En b-bærer vil bare bli paret med N/N.  Les mer om blodtype B.

Blood type B is no disease, but creates problems for a breeding queen and her kittens. It is important to know the cats’ blood type. A b carrier will only be mated to a negative N/N.

Katt DNA status Serology – blood type
Alyssa A/A by parents
Nate A/A
Irian N/N by parents
Meraxes A/A
Lova A/A
Wyatt A/A
Izembaro N/ not tested, sire is b carrier
DeeDee N/N
Joramun N/N
Charlie N/N
Gersimi N/N
Gilly N/N neutered, no offspring
William N/N
Daenerys N/N
Drogon N/N
Fleming N/b Blood type A, b carrier
Betzy N/N
Brienne N/N
Aegon N/N
Olenna N/N
Suki N/N Blood type A

 

DNA – genetic disorders

All our cats are negative N/N for HCM1-A31P, SMA and PK-def. N/N matings always give only N/N offspring.

Most of our breeding cats have extensive DNA-tests at MyCatDNA; read more on each cat’s page.

Våre avlskatter er testet gjennom MyCatDNA, se hver katts side med informasjon og lenker til offentlige resultater.

 

Other cats with no offspring – andre katter uten avkom

Some cats are tested, and then decided to not be used for breeding.  Noen katter blir testet og så kastrert uten avkom.

HD-results for cats not used in breeding – katter ikke brukt i avl

Katt HD-status i PawPeds HD sire – far HD dam – mor
Kit Harington § Left: Normal, Right: Normal Left: Normal, Right: Normal Left: Normal, Right: Normal
Kiera § Left: Normal, Right: Normal Left: Normal, Right: Normal Left: Normal, Right: Normal
Gilly § Left: Grade 1, Right: Grade 1 Left: Normal, Right: Normal* Left: Normal, Right: Normal
Rodrik § Left: Normal, Right: Normal Left: Normal, Right: Normal Left: Normal, Right: Normal
Arya § Left: Normal, Right: Normal Left: Normal, Right: Normal Left: Normal, Right: Normal
India § Left: Grade 2, Right: Grade 2  OFA Mild OFA: Moderate OFA: Good
Hieronymus § Left: Grade 2, Right: Grade 2 (6,5 years old)
unknown OFA: Good
Viggo § Left: Grade 3, Right: Grade 3 unknown unknown
Tequila § Left: Grade 3, Right: Grade 3 unknown unknown
 • * – X-rayed at 10 months age; grade 1 on one side, new x-ray at 2 years of age: Normal-Normal and also “Good” in OFA.
 • § – No offspring, Ingen avkom
 • See also each cat’s page, and pedigree with health results in PawPeds.

 

HCM-results for cats not used for breeding – katter uten avkom

Katt 1 year old/before breeding 2. scan at 2-3 years 3. scan at 3-4 years 4. scan at 4-6 years 5 – over 6-7 years age
Kit Harington § 16 Sep 2020 Equivocal 11m
Gilly § 3 June 2019 Normal 1y
Rodrik § 6 March 2019 HCM Mild 1y
Arya § 26 May 2016: Normal 10m 21 Nov 2017: Normal* 2y 4m
Hieronymus § 14 Feb 2017 Normal 5y
 • § – No offspring, Ingen avkom
 • * – unofficial scan, not PP approved cardiologist
 • y – years, år
 • m – months, mnd
 • Equivocal – no diagnosis, but could be changes in the heart – ingen diagnose, men kan være endringer i hjertet

 

Comments are closed.