Eyes – Øyesykdom

Medfødt øyesykdom eller skader på øynene

Page in Norwegian

UNDER ARBEID

Medfødte og arvelige øyelidelser

Man skal aldri avle på en katt med medfødt defekt eller sykdom.

 

Entropion

Entropion er en lidelse der øyelokket til katten ruller seg inn mot øyets hornhinne, og forårsaker irritasjon og smerte. Lidelsen må behandles kirurgisk.

Entropion hos Maine Coon er i stor grad et resultat av ekstremavl. Risiko for entropion øker når man velger de mest ekstreme kattene med veldig kraftig boks (snuteparti) og ekstreme kinnben, som igjen gir smale, dyptsittende øyne. Risikoen er størst for hannkatter, og spesielt om de i tillegg til dette har smale hoder. Dette er heller ikke korrekt ut fra Maine Coons standard. Ekstremavl med fokus på mer og mer ekstrem type bringer frem katter med entropion.

De fleste forsikringsselskap dekker ikke behandling for entropion.

Se også om entropion hos Maine Coon-ringen i Norge.

 

Mikroftalmi

Mikro betyr lite, og mikroftalmi er når et øye er mindre enn normalt. Dette er en medfødt tilstand, og man kjenner ikke sikkert årsaken. Mikroftalmi kan forkeomme på ett eller begge øyne. For noen katter kan det være bare ørsmå forskjeller slik at det nesten ikke er merkbart, og katten har få eller ingen plager. For andre kan øyet være så misdannet at det bør fjernes helt og øyehulen lukkes for å unngå infeksjon.

Mikroftalmi vil si at øyet er unormalt utviklet og mindre enn normalt. Misdannelsen kan ses som et tilfeldig funn hos katter av aller raser, men man mistenker i mange tilfeller at det kan være en familiær disposisjon slik som hos andre dyrearter. Det kan være at øyet bare er mindre enn normalt, og at katten har tilnærmet normalt syn på øyet. … Moderat mikroftalmi blir ofte oversett, spesielt hvis begge øynene er mindre enn normalt. Det finnes naturlig nok ingen behandling av de misdannende øyeeplene. (Ellen Bjerkås DVM PhD, prof em)

 

Årsakene til mikroftalmi kan være flere:

 • tilfeldig misdannelse i fosterutviklingen
 • behandling med forskjellige medikamenter som f eks Grisofulvin (mot ringorm)
 • virusinfeksjoner som herpes eller toksoplasmose
 • arvelig mutasjon i SOX2-genet – dominant
 • spontan mutasjon i arveanlegg f eks SOX2-genet
 • annen kromosomfeil som gir syndrom

 

Anoftalmi

En sjelden gang vil en katt bli født helt uten øyne. Det kan være det ene eller begge. I likhet med mikroftalmi kan det forekomme som tilfeldig misdannelse, enten en spontan mutasjon eller en feil i fosterutviklingen. Forskjellige medikamenter eller infeksjoner kan også være årsak.

Det fins også sjeldne syndromer der manglende øyne bare er en av flere medfødte defekter, og i slike tilfeller bør man konferere med spesialist for å vurdere kattens mulige livskvalitet.

En blind katt kan med litt tilpasning ha et godt liv.

Almost 3 weeks old

 

Blind katt

En blind katt vil vanligvis klare seg bra. Andre sanser vil stimuleres og utvikles, og katten vil orientere seg gjennom hørsel, lukt og romsans via værhårene. Noen katter er født blinde med mikroftalmi eller anoftalmi, andre kan bli blinde grunnet sykdommer som utvikler seg senere i livet, eller skader.

Den blinde katten Homer ble verdenskjent gjennom bøkene hans matmor skrev om ham. Han levde et langt og godt katteliv i 16 år, sammen med to andre katter, og matmor. Han klarte seg fint gjennom flere flyttinger og tilpasset seg nye omgivelser flere ganger. Bøkene om han fins her.

Tips om man bor med blind katt

 

PRA

PRA eller progressiv retinal atrofi er en arvelig øyesykdom forårsaket av en mutasjon. Det fins pr i dag 3 forskjellige, rasespesifikke mutasjoner som gir PRA, Abyssiner-rasene, Bengal, og Perser har hver sine rasespesifikke varianter av denne sykdommen.

En katt med PRA vil gradvis utvikle sykdommen, og de blir vanligvis helt blinde innen fem års alder.

Mutasjonene er recessive, som betyr at det bare er når den dobles (arves fra både far og mor) at sykdommen utvikles. Katt med bare en kopi av mutasjonen er selv frisk bærer og vil ikke få sykdommen.

Alle katteraser som kan utvikle PRA bør ha kjent DNA-status, og man må aldri  pare to bærere med hverandre.

 

Ervervede øyelidelser og skader

Infeksjoner fra virussykdom vil ofte gi seg utslag i betente øyne hos katt. Dette kan være det eneste tegnet på sykdom, så det er viktig at symptomer fra øye alltid blir undersøkt av veterinær.

Hvis katten har irriterte øyne så er første regel å skylle flere ganger daglig med sterile saltvannsdråper.

Hvis irritasjonen ikke går over etter to-tre dager, eller det blir verre, så må man kontakte veterinær. Helst bør man gå til en øyespesialist, en som er godkjent Autorisert øyelyser som kan undersøke katten.

Årsaker til øyeinfeksjon eller rennende øyne kan være:

 • slosskamp, klor i øyet, sår
 • bakterier
 • virusinfeksjon – viktig å vaksinere!
 • mycoplasmainfeksjon
 • tette tårekanaler
 • allergier

 

Siden er under arbeid og mer informasjon kommer …

Kilder

Bjerkås, Ellen. 2015. Arvelige øyesykdommer hos katt.

Ropstad, Ernst Otto. 2017. Inherited Eye Diseases in Dogs and Cats WSAVA (på engelsk)

Messybeast om forskjellige medfødte øyeproblemer (på engelsk)

 

Comments are closed.