Boys, Boys, Boys!

We love boys! As a breeder it is necessary to find good males for your queens, and not all breeders have their own. Since we moved to a big house we have the opportunity to have more than one here with us. At the moment we are in a transition period with quite a few changes. Oppdrettere har alltid behov for gode avlshanner til jentene, og ikke alle oppdrettere har egne hanner. Siden vi flyttet til stort hus med mange rom har vi anledning til å ha flere hanner samtidig her hos oss. For tiden er vi i en overgangsperiode med mange endringer.   First let us introduce our new youngster boy Charlie! Greygables Charlie Chan came to us 24 July and is our first silver cat. He is very lively, active and confident. He will be under evaluation until he is a year old and hopefully then pass all tests and become our new breeding male. His page has more details and photos. Charlie kom til oss sent i juli, og er vår første sølvkatt. Han er livlig, aktiv og selvsikker, og vil være under evaluering til han fyller et år. Forhåpentligvis består han da de nødvendige helsetester, og kan bli vår nye avlshann.   Big Boy Daddy Drogon is having a break Drogon is now on Suprelorin after three matings in other catteries. He has sired a total of 14 kittens in 3 other litters, and now need  break from dating and just relax. Hopefully he will get in top condition again so we can show him. Store Drogon er nå på Suprelorin (midlertidig kastrering med hormonimplantat) etter tre paringer i andre oppdrett. Han er far til totalt 14 unger, og trenger nå en pause fra dating, og bare slappe av. Vi håper han kommer i topp kondisjon…

Read more

Screening of breeding cats – test av avlskatter

Screening: Which tests – Hvilke tester? Nye oppdrettere spør ofte: Hva bør jeg teste for? Hvorfor skal jeg teste for akkurat dette? Svarene vil ofte sprike, for oppdrettere mener mye, har forskjellige erfaringer, og forteller deg forskjellig når du spør, så det er ikke alltid lett å vite hva man bør gjøre selv. For å ha faglige retningslinjer er det derfor utviklet helseprogrammer, gjennom den uavhengige stiftelsen PawPeds. Det fins også en god del forskning som gjelder katter og avl generelt, som man kan bruke som basis for en fornuftig avgjørelse. Her kommer en oversikt over anbefalt testing, basert på tall, forskning, og faktisk helserisiko. Screening betyr helseundersøkelse av mange/alle individer i en rase, for å vite status og risiko for et helseproblem. New breeders often ask: What should we test for? Why should I test for this? Answers will typically vary a lot, since breeders have differing opinions, experiences, and will tell you different things when you ask, so it is not easy to know what you should do. In order to have qualified guidelines, the independent society PawPeds has developed health programmes. There is also some good research on cats and breeding in general, which makes a basis for a good decision. Here is an overview of recommended testing, based on numbers, research, and actual health risk. Screening means: Systematic testing of all individuals (in a breed) to check prevalence and minimize health risks. What should we screen for?  –  Hva bør man teste? For Maine Coon er det i hovedsak to alvorlige lidelser som fins i rasen, og generell DNA-screening man bør teste. For Maine Coon it is mainly two serious conditions in the breed and general DNA screening one should test. HCM HD DNA-screening Total Risk Total Cost – Kostnad HCM HCM er en hjertesykdom som…

Read more