Boys, Boys, Boys!

We love boys!

As a breeder it is necessary to find good males for your queens, and not all breeders have their own. Since we moved to a big house we have the opportunity to have more than one here with us. At the moment we are in a transition period with quite a few changes.

Oppdrettere har alltid behov for gode avlshanner til jentene, og ikke alle oppdrettere har egne hanner. Siden vi flyttet til stort hus med mange rom har vi anledning til å ha flere hanner samtidig her hos oss. For tiden er vi i en overgangsperiode med mange endringer.

 

First let us introduce our new youngster boy Charlie!

Greygables Charlie Chan came to us 24 July and is our first silver cat. He is very lively, active and confident. He will be under evaluation until he is a year old and hopefully then pass all tests and become our new breeding male. His page has more details and photos.

Charlie kom til oss sent i juli, og er vår første sølvkatt. Han er livlig, aktiv og selvsikker, og vil være under evaluering til han fyller et år. Forhåpentligvis består han da de nødvendige helsetester, og kan bli vår nye avlshann.

16 weeks old

 

Big Boy Daddy Drogon is having a break

Drogon is now on Suprelorin after three matings in other catteries. He has sired a total of 14 kittens in 3 other litters, and now need  break from dating and just relax. Hopefully he will get in top condition again so we can show him.

Store Drogon er nå på Suprelorin (midlertidig kastrering med hormonimplantat) etter tre paringer i andre oppdrett. Han er far til totalt 14 unger, og trenger nå en pause fra dating, og bare slappe av. Vi håper han kommer i topp kondisjon igjen så vi kan stille han ut igjen.

2,5 years old

Wild Boy Izembaro

Our Izembaro has turned 8 months and is growing more and more like his sire Fleming (retired), just a bit bigger. He is under evaluation and must pass health screening before we decide to use him in breeding. If all goes well, we might use Izembaro for a few litters in a couple of years.  We also look for the perfect foster/permanent home for Izembaro, see his page for further details.

6 months old

Tøffe Izembaro har blitt 8 mnd gammel og blir mer og mer lik sin far Fleming, bare noe større. Han vil være under evaluering og må bestå helsetester innen vi vet om vi kan bruke han i avl, på et par kull. Vi ser også etter muligheten til å la han bo i fôrhjem som også blir hans permanente hjem – les mer på hans egen side.

 

Cool boy little Joramun is now 13 weeks old

He will stay in the cattery under evaluation for breeding, but will live in a foster home in Oslo, with one of Drogon’s sons from Gaianes as company.

Joramun blir i oppdrettet vårt og kan forhåpentligvis kunne brukes i avl senere. Han skal bo i fôrhjem i Oslo, og får selskap av en av sønnene til Drogon, fra Gaianes oppdrett.

10 weeks old

Joramun is from the same combination as our beautiful H-litter, with mother Greygables Olenna Oldgrey, and father Greygables William Wordsworth – Joramun is his last kitten here with us.

 

Kind boy William

William has sired his last litter here with us, and is father to out G, H and J-litters. He has a few dates planned for other catteries before he retires this autumn. He will be rehomed after that.

William har blitt far til totalt tre kull her hos oss, med til sammen 8 vakre barn. Han har nå et par dater planlagt for andre oppdrett, før han pensjoneres fra avlslivet i høst. Etter det vil han bli omplassert og vi ser etter det perfekte hjem for han og Betzy, se mer under Omplassering.

2,5 years old

 

Comments are closed.