Ideell alder for HD-sjekk? When to HD X-ray?

There are many myths about when is the best time for an HD – hip dysplasia – evaluation. Recommendations are: X-ray before breeding, and between 10 and 18 months of age. This page contains facts and information based on data from PawPeds, OFA and research publications. More general information about HD on the main HD page, which also contain links to the studies.

Page in Norwegian, English translation under construction.

Det fins mange myter og antagelser om HD, blant annet om hva som er best tidspunkt for HD-røntgen av en katt som evalueres for avl. Her kommer en del fakta, basert på alt materialet til PawPeds og OFA samt forskingspublikasjoner. Mer generelt om HD på egen side her, med oversikt og lenker til forskningen.

Hva er den ideelle alder for HD-røntgen?

FIFe anbefaler at Maine Coon HD-røntges før de brukes i avl. Statistikk fra PawPeds med over 5000 katter (Low 2019) viser at 37 % av alle Maine Coon har HD, tall fra OFA på over 3000 Maine Coon viser at over 25 % har HD (Loder 2017 og stats fra OFA). En god del av disse har mild HD og kan brukes i avl om de pares med katt som har normale hofter. Det er grovt anslått at rundt 10 % har så alvorlig HD at de ikke bør brukes i avl.

Hva er grensene?

Grensen for å være forsvarlig brukt i avl er maksimalt grad 1 på hoftene i PawPeds-systemet, eller «Fair» i OFA-systemet. (OFA anbefaler ikke avl på individer som ikke har “Good” eller bedre.)

Minstealder for røntgen:

10 mnd i PawPeds, 2 år i OFA. Røntging gjennom mange år i PawPeds har vist at katters resultat må avleses på annen måte enn for hund. Forskningen til Keller (1999) viser det samme. En artikkel av veterinærspesialist Karen Perry (2016) støtter dette. Lars Audell som var avleser for PawPeds 2000-2014 har vist at “Nordberg’s angle” ikke kan brukes på katt. Han har også vist at for en del unge katter finnes tilfeller av «slappe ledd» i ung alder – oftest under 12-15 mnd – og disse bør røntges på nytt når de er eldre.

 

 

Hovedprinsipp: Røntge katten før den brukes i avl  – dvs mellom 10 og 18 mnd gammel.

Utfordring:  Noen katter vil få resultater som bør re-testes senere, etter fylte 2 år. Det gjelder de som får 1-2 og Normal-2 og hvor det er tvil  om de kan brukes i avl eller ikke. Tilsvarende i OFA er Preliminary Fair, Preliminary Mild. Disse skriver OFA skal røntges på nytt etter fylte 2 år.  (se myter om HD)

Det viktigste er å HD-røntge kattene før de brukes i avl.

Hvorfor: HD vil vanligvis ikke vise noen symptomer før katten blir eldre. Det er også vanligvis ikke mulig å avsløre HD ved vanlig klinisk undersøkelse av en ung katt (Lascelles 2012). Det betyr at en katt med alvorlig HD kan rekke å bli far eller mor til mange kull før man oppdager at noe er galt, om man ikke røntger. Siden det er vanlig å pare kattene innen de er halvannet år gamle, er det lurt å røntge mellom 10 og 18 mnd alder.

Det er viktig å røntge katten ung!

Hvorfor: Skjelett og ledd vil med alderen vise økt grad av forkalkning og problemer ettersom katten blir eldre. Særlig for en katt med bare litt HD som godt kan brukes i avl paret med en katt med normalhofter, så kan sen røntgen vise mer alvorlig HD pga forkalkninger om katten røntges som f eks 3-åring eller 5-åring. Det fins flere eksempler på katt som hadde 1-Normal som ung og er brukt i avl, men som 7-10-åring har fått 3-er på hofte siden problemet har blitt verre med alder.

Man kan i slike tilfeller snakke om «genetisk HD eller «arvelig HD» som er testresultat som ung, og «ervervet grad av HD» som er økt problem med alder. Det er den arvelige vi må se på når vi velger avlsdyr og kombinasjoner.

Hvordan er sikkerheten for resultater?

Det fins forskning på dette: Corley 1997 undersøkte tallene fra OFA. Ungt dyr med røntgenresultat Normal: 97,9% sikkert at det fremdeles er Normal etter 2 års alder.

Tilsvarende har man at ungt dyr med røntgenresultat Moderat/Severe (alvorlig grad) og ikke egnet for videre avl: Der er det også sterk sannsynlighet for at det fremdeles etter 2 års alder er moderat/alvorlig HD, og dyret bør ikke brukes i avl. OFA anbefaler at katt med Preliminary Fair (eventuelt Borderline eller Mild) ikke brukes i avl, men røntges på nytt etter 2 års alder.

De aller fleste katter får resultat enten normale hofter (ca 65-70 %), eller moderat/alvorlig HD (ca 10 %).

Det er altså få som er i «gråsonen» med mer usikre resultater i ung alder. Disse få i gråsonen bør man vente med å pare, og røntge på nytt etter 2 års alder for å få sikker status.

Hva med katter som røntges 10-18 mnd og får 2-1?

For katter som får HD-resultat litt over grensen for avl som unge, viser forskningen at det er lurt å:
* gjøre ny røntgen etter at katten (el hunden) er over 2 år gammel for å se om det er bedring eller forverring
* vente med paring til katten er røntget på nytt, for å se om det er bedring eller forverring

Vi vet om tilfeller hvor katter med 2-1 som ettåringer får verre resultater ved røntgen etter 2 års alder, og hvor de får bedre resultater etter 2 års alder. Det er lurt å avvente paringer og røntge på nytt i slike tilfeller.

Maine Coon severe HD X-ray 3-3

Katt med alvorlig grad av HD

Oppdatert mai 2018

Tilbake til hovedartikkel om HD, med referanser

Myter om HD

Comments are closed.