Tannhelse – Gums and Teeth

This page has information mainly in Norwegian. For English, see the links to original research.

Denne siden er under arbeid!

 

Det er dessverre vanlig at katter i dag har problemer med tenner og tannkjøtt. Mange veterinærer spesialiserer seg på tannproblemer hos katt. Det sies av enkelte at over 90 % av alle katter vil utvikle problemer med tenner og tannkjøtt innen 5-6 års alderen. Det sies også at få behandlinger virker på sikt, annet enn å trekke tennene.

 

Stadier i tannlidelsene:

De fleste tannsykdommer utvikles i trinn.

 1. Plakk: Bakterier fra matrester fester seg til spytt og legger seg på tennene
 2. Tannstein: Plakk som mineraliseres og må fjernes i tannrens
 3. Gingivitt: Tannkjøttbetennelse
 4. Periodontitt: Betennelse der festene til tannen løsner og selve kjevebenet skades

 

 

Tannlidelser

 

Juvenil hyperplastisk gingivitt

 • Utsatte raser: Maine Coon, Perser, Abyssiner – kattunger generelt
 • Tannkjøttet dekker tennene i tannfelling
 • overflødig tannkjøtt
 • pussing hjelper

 

Juvenil early-onset gingivitt

 • fins hos alle raser
 • rød stripe langs tannkjøttet
 • ikke overflødig tannkjøtt
 • kan føre til periodontitt

 

Juvenile gingivitt-periodontitt

 • fins hos Maine Coon, Siameser, huskatt
 • utvikles raskt, mye tannstein, periodontitt
 • vanskelig å oppdage, tyggeproblem, blør lett
 • mange må trekke tenner i ung alder

 

Tannresorpsjon TR (FORL)

 • fins hos alle katter, alle raser
 • veldig vanlig, opp mot 75 % av alle katter over 5 år kan være rammet
 • tannhalsen eroderer eller får hull innenfra, så tannen blir ødelagt
 • vanskelig oppdage uten røntgen
 • symptomer: vanskelig å spise, sikling, hoderisting, tungebevegelser
 • behandling: tennene må trekkes
 • årsaker: usikre. En type er forbundet med inflammasjon, for andre er det ingen betennelsestilstand. Teorier inkluderer autoimmun respons, calicivirus, feil i kalsiumregulering, overdose D-vitamin gjennom industriell kattemat, eller som konsekvens av annen tannkjøttsykdom

 

Feline chronic gingivostomatitt FCGM

Kalles også bare gingivostomatitt eller felin stomatitt.

 • Fins hos mange raser
 • Autoimmun lidelse
 • kronisk betennelse i munnen
 • sårt tannkjøtt, hovent svelg og tunge
 • symptomer: vanskelig å spise, sikling, atferdsendring
 • årsak: virusinfeksjoner (calici, FIV), bakterieinfeksjoner, defekt i immunsystemet
 • tennene må trekkes
 • kortison og antibiotika gjør lidelsen mye verre!
 • antiviral behandling

 

Årsak ser ut til å være komplekst; både autoimmunt og påvirket av virusinfeksjon.

According to Jennifer Rawlinson, DVM, chief of the dentistry and oral surgery section at Cornell University’s College of Veterinary Medicine,

“The immune system becomes overly reactive to plaque and causes severe inflammation in the gingiva, initially around an affected tooth and then quickly progressing to the tissue in the surrounding area. By the time a cat’s owner has noticed the inflammation, it is likely to have spread well beyond the tissue immediately around the affected tooth, potentially involving the tissue in the back of the mouth—the glossopalatine arch—and beneath the tongue.”

 

Eosinofilt granulom

 • autoimmun sykdom fordi levkocytter øker i antall
 • en generell hudlidelse, som kan forekomme både i munnhulen og flere andre steder på kroppen
 • karakteristisk er sårdannelse på overleppe ved hjørnetannen
 • årsaker kan være fôrallergi, astma eller FHV (felint herpesvirus)
 • kan være genetisk betinget

 

 

Årsaker til sykdom i tenner og tannkjøtt

Mange veterinærer spesialiserer seg på behandling av tannsykdom på katt. Få forsker på hva årsakene til de omfattende tannproblemene for katt.

 

Arv eller miljø?

Genetisk, sykdomsmutasjoner?

For tannproblemer som forekommer hos bestemte raser kan man mistenke at det er spesielle arvelige gener som gjør at kattene er utsatte. Genforskning kan kanskje avsløre slike sammenhenger i framtiden. Foreløpig kan oppdrettere sørge for å ta linjer der problemene går igjen, ut av avl.

 

Innavl og immunforsvar?

Mange raser har svært liten genbase. Dette gjør at kattene er mer utsatt for immunrelatert sykdom. Årsaken til det er lite variasjon i immunforsvarsgenene i rasen.

Enkelte tannkjøttlidelser er allergier, og kan behandles med antihistamin.

 

Kattemat!

Tannproblemer hos katt har økt betraktelig de siste tiår. Det samme sees hos andre kattedyr (i fangenskap). Noen teorier setter tannproblemene i sammenheng med endret kosthold, industrielt kattefôr.

Naturlig kost for kattedyr er byttedyr, der katten spiser så godt som hele dyret, rått så klart, med sener og bein.

Kostholdsendring hos menneske i steinalderen forteller oss mer. Det fins en studie av tenner fra jegere og sankere, og en folkegruppe som hadde gått over til kornbasert/melassemat. Der oppdaget man for første gang at menneskene hadde dårlige tenner. Slik oppmalt mat med mer karbohydrater gir sterkt økt plakkdannelse, som igjen gir tannstein, tannkjøttbetennelse og til slutt alvorlig tannsykdom.

Det fins veterinærer som fremdeles sier at våtfôr er verre enn tørrfôr for katter. Forskningen tyder derimot på at tørrfôr, særlig de som inneholder mye kornvarer, er det verste man kan gi en katt ernæringsmessig, både for tannhelse og generell helse. En svensk studie er under publisering som viser sammenheng mellom tørrfôr og diabetes hos katt.

Den mulige korrelasjonen mellom tannproblemer og nyre/urinveislidelser peker også på problemet med industrielt tørrfôr. Katter trenger bruke tenner og tannkjøtt på å gnage på sener og bein, tygge gjennom rått kjøtt, og de trenger det høye væskeinnholdet i råmat. Kvalitetsråfôr vil inneholde samme væskeinnhold og næringsinnhold som råmaten, men ikke tilsvarende tyggemotstand. Tørrfôr av enkelte typer kan ha kuler produsert slik at de etterligner tyggemotstanden i naturlig mat, men er som oftest ernæringsmessig og råvaremessig av dårligere kvalitet (korn og industrielt kjøttmel), i tillegg til at katten må lære seg drikke vann i større mengder for å dekke væskebehovet. Den beste maten fra et tannhelsesynspunkt er dermed rå hele kyllingvinger og rå kyllinghjerter. Noen kan også få tak i daggamle hanekyllinger eller lignende.

 

Infeksjoner

Virus og andre infeksjonstilstander er hovedårsak til felint ginigivostomatitt. Smitte i miljøet er dermed også en faktor for dårlig tannhelse. Uvaksinerte katter, og løskatter i store populasjoner er ekstra utsatt. Liten genetisk variasjon og dermed dårligere immunforsvar med utsatthet for infeksjonssykdom er en annen faktor.

Dersom virus er årsak vil kun behandling med antivirale midler hjelpe. Kortison vil gjøre det mye verre!

 

Forebygging av tannsykdom

 • Sunn avl med fokus på friske dyr og bredde i genbasen
 • Sunt kattehold med smittevern og oppfølging av vaksiner
 • Unngå nyreproblematikk og autoimmun sykdom
 • Fôre mer naturlig, bruke fôr med nok væskeinnhold og nok tyggemotstand i fôret – råmat
 • Tannpuss og produkter som forebygger plakkdannelse

 

Kilder og referanser

Under arbeid!

Cornell College of Veterinary Medicine: Feline Dental Disease.

VetBook: Periodontitis.

 

Dowers, KL et al. 2010. “Association of Bartonella species, feline calicivirus, and feline herpesvirus 1 infection with gingivostomatitis in cats.”  In: Journal of Feline Medicine and Surgery. April

Romstad, Hanne Sofie. 2013. Foredrag om tannhelse hos Maine Coon og katt, i regi av Maine Coon Lovers and Breeders.

Öhlund, Malin. (kommer) Om diabetes på katt.

 

Comments are closed.