Neuter and Spay – Kastrering

Kastrering av katt

Alle katter som ikke skal brukes i avl bør kastreres. Katter som pensjoneres fra avl kastreres for å få et mer avslappet liv.

Ukastrerte katter bør aldri slippes ut alene. P-piller for katt er ikke sikker prevensjon, det forhindrer bare katten å komme i løp. Aggressive hannkatter kan likevel pare henne så hun blir drektig.

Fordeler ved kastrering:

Kattene blir roligere og som oftest mye mer kosete. Risiko for at de stikker av og forsvinner blir lavere, og sykdommer knyttet til reproduksjon utelukkes.

Nyere studier har vist at kastrater har lavere forekomst av flere sykdommer, som astma, tannkjøttproblemer (Spain 2004) og urinveislidelser (Howe 2000). Kanskje er det indirekte knyttet til at kastrater opplever lavere grad av stress, noe som igjen gir bedret immunforsvar (Lund 2015).

Det har de siste år kommet flere endringer i kunnskap om hva som er den ideelle alder for å kastrere katten. Generelt råd er å kastrere før pubertet. Dette er nyere anbefalinger, før i tiden sa man ofte omtrent ved ett års alder. Det betyr at man kan støte på eldre veterinærer som kan være skeptiske eller uvillige til å kastrere yngre katter.

Kastrer katten før pubertet

Utvikling og vekst:

Det er ikke påvist vesentlige forskjeller i vekst og utvikling for katter kastrert før eller like etter pubertet. Enkelte mener hannkatter som kastreres etter pubertet får et mer maskulint preg.

For hannkatter vil kastrering etter flere år som fertil som oftest vise seg i bredere hodeskalle og grovere bygning, men det meste av hannkattpreget forsvinner med kastreringen uansett hvilken alder katten har ved inngrepet.

Maine Coon kommer ofte i første løp i 8-12 måneders alder, men det er store individuelle variasjoner. Årstiden kan påvirke tidspunkt for første løp for en hunnkatt.

Det er lurt å kastrere senest innen 6 måneders alder, for å være sikker på at ikke katten blir fertil innen inngrepet.

 

Fordeler med å kastrere før fertil alder

for hunnkatt:

  • Kastrering før første løp reduserer risiko for jurkreft med nesten 100 %.
  • Kastrering før første løp fjerner all risiko for livmorbetennelse – pyometra
  • Tidlig kastrering minsker senere problem med overvekt (Allaway 2017)

for hannkatt:

  • Kastrering før pubertet reduserer risiko for urinveislidelser senere (Sjetne Lund 2014-15)
  • Kastrering før pubertet reduserer risiko for urinmarkering «spraying»
  • Kastrering før pubertet reduserer eventuelle atferdsproblemer forbundet med fertile hannkatter

Tidligkastrering ved rundt 3 mnd alder

Studien som er gjort på kastrering på kattunger før leveringsalder viser at det ikke er noen forskjell på kastrering før 3 mnd eller ved ca 6 mnd/like før pubertet. De forskjeller man har funnet dreier seg om før eller etter puberteten/fertil alder.
Det viser seg overraskende for en del at de som har størst problemer er katter som er kastrert etter pubertet.

Kastrering av kattunge rundt tre mnd alder er tilsvarende inngrep som kastrering av eldre katt, men veterinær må være dyktig på korrekt anestesi av ung katt. Fingernem veterinær med godt håndlag med småkirurgi er også en fordel.

Sedering og narkose av unge katter:

Narkose for en kattunge under 2 kg kan være utfordrende. Nedre grense for kastrering er altså vanligvis at katten har rundet 2 kg og 12 uker.

Noen rykter har versert om at raser som er maskefargede (Ragdoll, Birma, Siameser og flere) kan ha sensitivitet overfor narkose/noen medikamenter, og bør være noe eldre før de legges i narkose om det ikke er tvingende nødvendig. Det nyere forskning viser er at det fins mutasjoner som gjør noen katter mer sensitive for forskjellige medikamenter. I slike tilfelle kan anbefalt alder for kastrering være nært opptil pubertet. DNA-test er nødvendig for å vite om katten har en slik mutasjon, og det kan gjelde flere raser.

Ideell alder for kastrering av katt som ikke skal brukes til avl er derfor mellom 12 uker og 6 måneder.

Mattilsynet anbefaler sterkt at alle katter ID-merkes og kastreres før de slippes ut.

Video fra Dyrebeskyttelsen:

Hva med p-piller?

P-piller til hunnkatt forhindrer at hun kommer i løp. Om en aggressiv hannkatt likevel parer henne, noe som er vanlig, dessverre, så vil hunnkatten bli drektig selv om hun går på pillen.

Ulemper med p-piller:

  • Høy risiko for jurkreft
  • Forhindrer ikke drektighet, bare løpetid
  • Vanskelig å vite sikkert om hun har fått i seg pillen eller spytter den ut

Erfarne oppdrettere bruker p-piller kun begrenset og når helt nødvendig, fordi de vet hvilken risiko de innebærer.

Myte SCFE

Noen har påstått at lidelsen Slipped Capital Epiphysis kommer av tidlig kastrering. Dette er direkte galt! I land som USA og Danmark har tidligkastrering (før kattungene leveres) vært vanlig i mange år, og det er ikke høyere forekomst av SCFE hos kattene der. Årsakene ser ut til å være sterkt knyttet til overvekt hos unge hannkatter, og antagelig veldig rask vekst. Genetikk spiller antagelig også en rolle ettersom noen linjer av Maine Coon og Siameser ser ut til å være mer utsatt. SCFE kan også forekomme hos katter med hyperthyroidisme.

Referanser og kilder

Allaway. 2017. “The impact of time of neutering on weight gain and energy intake in female kittens.” In: J Nutr Sci. 2017 May 15;6:e19. doi: 10.1017/jns.2017.20.

AVMA Collection on Early Neutering of Cats and Dogs, June 2010. American Veterinary Medical Foundation.

Borak. 2017. “Slipped capital femoral epiphysis in 17 Maine Coon cats.” J Feline Med Surg. 2017 Jan;19(1):13-20.doi: 10.1177/1098612X15598551. Epub 2016 Jul 10.

Feldballe, Stig. 2013. “Neutralisation af killinger, derfor”. I: Kattemagasinet, Felis Danica. nr 2-2013

Howe, Lisa M. 2000. «Long-term outcome of gonadectomy performed at an early age or traditional age in catsJournal of the American Veterinary Medical Association 217, 1661-5

Kadowaki. 2017. Prepubertal onset of slipped capital femoral epiphysis associated with hypothyroidism: a case report and literature review.

Kustritz, Margaret Root. 2002. «Early Spay-Neuter: Clinical Considerations.» In: Clinical Techniques in Small Animals Practice. Vol 17, No 3 (August), 2002: pp 124-128

Kustritz, Margaret Root. 2007. «Determining the optimal age for gonadectomy of dogs and cats.» Journal of the American Veterinary Medical Association, Vol 231, No. 11, December 1, 2007

Lund, Heidi Sjetne et al. 2015. «Risk factors for idiopathic cystitis in Norwegian cats: a matched case-control study.» In: Journal of Feline Med Surg. 2015 May 27. pii: 1098612X15587955.

Magnusson, Jessica. 2009. «Kastration av katt.» Studentarbete. Djursjukvårdarprogrammet, SLU

Perry. 2014. “Effect of neutering and breed on femoral and tibial physeal closure times in male and female domestic cats.” In: J Feline Med Surg. 2014 Feb;16(2):149-56. doi: 10.1177/1098612X13502977. Epub 2013 Sep 11.

Röken, Måns. År? “Prepubertal kastration av katt“. Artikkel, Sverige.

Spain, C Victor. 2004. “Long-Term Risks and Benefits of Early-Age Gonadectomy in Cats.” Journal of the American Veterinary Medical Association, Vol. 224, No. 3, Pages 372-379

Organisasjoner

Den norske Veterinærforening om kastrering av katt

Dyrefondet Danmark om tidlig neutralisering.

Sveriges Veterinärforbund om kastrering

Kastrering

 

Comments are closed.