White cats, white spotting and deafness

New information on how white and white spotting works

In October 2014 a research paper on the genes for white cats and dominant piebald spotting was published. Now UC Davis (VGL) has developed a DNA-test for this locus.

What is new?

The genes for dominant white W (self-coloured white) and dominant white spotting ws (previously S) are found on the same locus, as different alleles – variations of the gene.

Risk factors for white cats being deaf or hearing is dependent of which genes they carry:

 • Homozygous white cats WW are likely to be fully or partially deaf
 • White carrying white spotting Wws have a higher risk of being deaf than White carrying non-white Ww
 • White cats carrying non-white have a higher chance of hearing

The number of tested and controlled cats is not large (270 cats from 30 cat breeds), but the study indicates that

 • white cats should never be bred to other white cats (this is a rule in FIFe already)
 • white cats should not be bred to white spotted cats, only non-white to lower risk of deaf offspring

The different possibilities for this gene:

Genotype Colour – Farge
WW White cat – helhvit
Wws White cat, carrier of white spotting – helhvit og bærer av hvitflekk
Ww White cat, not carrier of white spotting – helhvit og ikke bærer av hvitflekk
wsws White spotting (highwhite) – hvitflekk: van, harlekin eller bicolor
wsw White spotting (bicolour or white paws/bib) – hvitflekk: bicolour eller hvitepoter+bryst/mage
ww Not white or white spotting – ikke helhvit, ikke hvitflekk

DNA-testing

The locus can be tested at VGL, UC Davis for $50: Read more. The test is now (2018) also offered by Laboklin/Labogen, and included in the test panel at MyCatDNA.

Risk of deafness for white cats, according to VGL and the study:

 • WW – almost none normal hearing, around 25 % partially deaf and 75 % deaf
 • Wws – 33 % normal hearing, 33 % partially deaf, and 33 % deaf
 • Ww – 60 % normal hearing, 17 % partially deaf and 21 % deaf

Ny informasjon om hvordan helhvitt og hvitflekk virker

I oktober 2014 ble det publisert en forskningsartikkel om genetikken for helhvite og hvitflekkede katter. Nå har UC Davis (VGL) utviklet en DNA-test for disse egenskapene. DNA-test fins nå (2018) også hos Laboklin og MyCatDNA.

Hva er nytt?

Genene for dominant helhvit W og dominant hvitflekk ws (tidligere S) ligger på samme lokus, som forskjellige alleler – variasjoner av genet.

Risikofaktorer for om helhvite katter er døve eller hørende avhenger blant annet av hvilken genvariant de er bærere av:

 • Homozygot helhvite katter WW er sannsynsynligvis helt eller delvis døve
 • Helhvite som er bærere av hvitflekk Wws har høyere risiko for å være døve enn helhvite som er bærere av ikke-hvitt Ww
 • Helhvite katter som er bærere av ikke-hvitt Ww har høyere sjanse for å være hørende

Antall undersøkte katter i studien er ikke så høyt, men studien antyder at:

 • helhvite katter må ikke pares med andre helhvite katter (dette er regel innen FIFe allerede)
 • helhvite katter bør ikke pares med hvitflekk, bare katter uten dominant hvitflekk, for å minske risiko for å få avkom som er døve

Reference

David. 2014. “Endogenous Retrovirus Insertion in the KIT Oncogene Determines White and White spotting in Domestic Cats.” In: Genetics. Vol. 4, Oct 2014.

Les mer om kattefargegenetikk

Comments are closed.