Katteutstilling (NO)

Katteutstilling er sosialt og lærerikt!

av Anne Marit Berge

Deler av stoffet på denne siden er lånt fra NRR-sidene, og sitert fra Utstillingsreglementet UR. Sist oppdatert juni 2024.

Katteutstillinger er en fin møteplass for dem som er interesserte i katter, både oppdrettere og eiere av rasekatt eller huskatt. Det er sted for å bli kjent med flere som driver med samme rase. Oppdrettere vil gjerne ha vurderinger av kattene sine for å se hvor godt de når opp til standarden for rasen. Utstillinger er i hovedsak en skjønnhetskonkurranse, og har litt til felles med gamle dagers dyrskue. Kattene bedømmes mot standarden for rasen for å vurdere kvaliteten på kattens type, før de vurderes mot hverandre i konkurransedelen av utstillingen (se FIFes nettsider med alle standardene, på engelsk, tysk og fransk). De beste kattene innen hver kategori kan bli Best in Show.

De fleste katteutstillinger i Norge arrangeres av katteklubber tilsluttet NRR, som igjen er medlem av FIFe, og beskrivelsen under gjelder disse utstillingene. I tillegg har andre forbund som WCF, TICA og CFA også iblant utstillinger i skandinaviske land, med sine egne systemer.

fife banner gifDet fins over 50 katteraser godkjente av FIFe/NRR og som kan stilles ut ved NRRs utstillinger. Rasene er delt inn i fire kategorier, og huskatter kommer i en kategori for seg. De utstilte kattene konkurrerer altså innen kategori, rase og klasse.

Stille ut huskatt?

Det er ikke bare rasekatter med stamtavle på utstillinger. Huskatter deles inn i to grupper på utstilling: korthår og langhår, og de konkurrerer mot huskatter i samme gruppe. For å stille ut huskatt må den ha huskattbevis i NRR. Skjema for registrering av huskatt kan lastes ned fra NRRs nettsider Det koster ca 50 kroner. Huskatter som skal stilles ut må være kastrerte eller steriliserte (gjelder om de er over 10 mnd).

Forberedelse til utstillingen

Det er en del krav og regler man må sette seg inn i for å stille ut katten sin, enten det er en rasekatt eller huskatt. For å stille ut ved en NRR-utstilling må du selv være medlem av en katteklubb som er medlem i NRR. Alle påmeldinger går via NRR-systemet online, eller eventuelt via utstillingsekretæren i din egen klubb som bekrefter medlemskapet ditt. Medlem i klubber utenfor NRR kan stille ut katter ut etter egne regler, Open Doors-policy (se NRRs regelverk). Man trenger da utstillerlisens for katten.

Rasekatter må være registrert med stamtavle, og huskatter være registrerte med huskattbevis. Alle katter over 4 mnd må være ID-chippet. Veterinærattest på kastrering eller sterilisering skal tas med om det ikke er ført direkte på stamtavlen eller i eventuelt veterinærpass.

Vaksinene må være i orden: Det må ha gått minst 15 dager siden siste vaksine, og de årlige, obligatoriske vaksiner må ikke være mer enn et år gamle. Sjekk datoene i god tid slik at du rekker vaksinere på nytt hos veterinæren din om nødvendig.

Katten må være ren og velstelt, og klørne på alle fire poter klippet. Langhårede katter krever mer forberedelse og grundig bading.

Les om pelsstell og bading av Maine Coon

Snakk også med din oppdretter og erfarne utstillere som har samme rase som deg, om hva slags pelsstell som kreves for din katt. I en skjønnhetskonkurranse gjelder det å være velstelt!

Påmelding og utstillerkort

Klubbene legger ut sine invitasjoner på NRRs nettside, klubbenes nettsider og gjerne også Facebook, som arrangement. Der står fristene for påmelding. Man melder på innlogget inne i MinKatt, NRRs stambokprogram. Alle medlemmer i NRR-klubber har innlogging der. Trenger du hjelp til noe, så spør sekretæren i din NRR-klubb.

Når du har meldt på og betalt avgiften, mottar du utstillerkort på epost. Disse sendes ofte ut når påmeldingen stenges. Der står alle opplysninger som er registrert. Er noe feil, må du melde fra til klubben så snart som mulig. Om du i mellomtiden før utstillingen har oppnådd titler på andre utstillinger, så husk å melde klasseendringer til klubben i god tid før utstillingen. Må dette gjøres på selve utstillingen påløper ofte en ekstra avgift.

 

Bur og burpynt

Burene som kattene oppholder seg i når de ikke er framme hos dommerne, er av metall, og trenger litt utstyr. Kattene vil gjerne ligge på et godt og mykt underlag, kanskje et varmt teppe som beskytter mot det kalde metallet i bunnen av buret. Til sidene, bak og toppen trenger man burgardiner. Har du ikke burpynt kan dette kjøpes eller sys veldig enkelt selv, se f eks her (lenke Reidun Svenssens katteside). Burene måler 75 x 60 x 60 cm, dobbeltbur til minst to katter er 150 x 60 x 60, og de er satt opp ferdig montert når man kommer om morgenen med katten. Stiller du ut både lørdag og søndag får du beholde buret over begge dager. Noen klubber tillater at man har med eget bur av typen Sturdi Habitat eller lignende, men da kreves ofte at man også har med eget bord.

 

Huskeliste til utstillingen

 • Stamtavle eller Huskattbevis
 • Vaksinekort eller veterinærpass
 • Utstillerkort (bekreftelse fra arrangørklubb om påmelding) – se MinKatt og bekreftelse på epost
 • Kvittering for betalt påmeldingsavgift (se MinKatt og bekreftelse)
 • Tidligere oppnådde cert.
 • Burpynt og liggeunderlag
 • Liten utstillingsdo til katten
 • Kattesand dersom dette ikke fins på utstillingen
 • Favorittmaten og skåler til vann og mat
 • Pelsstellprodukter, kam, børste alt etter rase
 • Campingstol
 • Kontanter til mat, drikke, kokarder og shopping på utstillingens stands (mange klubber tar nå Vipps)

 

Kategorier på utstillingene

Kattene konkurrerer bare med andre katter i samme kategori. Mer om EMS-kodene på FIFes nettsider, alle raseforkortelsene og fargekodene.

Kategori I Langhår; Perser og Exotic EXO, PER, RAG, SBI, TUV
Kategori II Semilanghår ACL, ACS, LPL, LPS, MCO, NEM, NFO, SIB, TUA
Kategori III Korthår BEN, BML, BLH, BSH, BUR, CHA, CYM, EUR, KBL, KBS, KOR, MAN, MAU, OCI, SIN, SNO, SOK, SRL, SRS, BOM (prelim)
Kategori IV Orientalske katter ABY, BAL, CRX, DRX, DSP, GRX, JBT, OLH, OSH, PEB, RUS, SIA, SOM, SPH, THA, LYO (prelim)
Huskatter Langhår og korthår HCL, HCS

 

Fargegruppe – variant

I hver kategori deles kattene igjen inn i fargegrupper eller variant – for noen raser konkurrerer man da med bare de som har samme fargevariant, for andre konkurrerer man i definerte fargegrupper. Se hver enkelt rases standard for hva som gjelder din rase.

Raser som bedømmes i farge og ikke grupper

– kat I: Alle
– kat II: Ingen
– kat III: BEN, BLH, BSH, BUR, CHA, EUR, KOR, MAU, OCI, SNO, SOK, SIN
– kat IV: ABY, BAL, OLH, OSH, RUS, SIA, SOM

Raser som bedømmes i fargegrupper er alle andre

Se hver rases standard for full oversikt over gruppene.

Kat II: MCO, NFO, SIB, TUA – 9 fargegrupper
1 Sort, blå EMS n/a
2 Sort med hvitt, blå med hvitt EMS n/a 01/02/03/09
3 Sort/brun agouti EMS n/a y 11/12/22/23/24/25
4 Sort/brun agouti med hvitt EMS n/a y 11/12/21/22/23/24/25 01/02/03/09
5 Skilpadde, rød og krem EMS f/g/d/e 11/12/22/23/24/25
6 Skilpadde, rød og krem med hvitt EMS  f/g/d/e 11/12/21/22/23/24/25 01/02/03/09
7 Sølv, smoke EMS n/a/f/g/d/e s 11/12/22/23/24/25
8 Sølv, smoke med hvitt EMS  n/a/f/g/d/e s  01/02/03/09 11/12/22/23/24/25
9 Helhvit w EMS w 61/62/63/64

 

Klasseinndeling på utstillinger

Kattene konkurrerer først mot andre katter i samme rase og farge/fargegruppe som dem selv.

Konkurranseklassene
klasse 12 Kattunge 4-8 måneder
klasse 11 Ungdyr 8-12 måneder
klasse 10 Åpen klasse for kastrater
klasse 9 Åpen klasse for voksne
klasse 8 Premiorklasse (Premier før 2019)
klasse 7 Championklasse
klasse 6 International Premiorklasse
klasse 5 International Championklasse
klasse 4 Grand International Premiorklasse
klasse 3 Grand International Championklasse
klasse 2 Supreme Premiorklasse
klasse 1 Supreme Championklasse
Spesialklasser
klasse 13 a Noviseklasse (gjelder bare noen få raser, se NRRs OR)
klasse 13 b Kontrollklasse (for godkjent rasekryssing og ikke-godkjente raser, se NRRs OR)
klasse 13 c Bestemmelsesklasse (fargebedømming)
klasse 14 Huskatter
Nasjonale tilleggsklasser
klasse 15 Avlsklasse for avlshann og avlshunn
klasse 16 Oppdrettsklasse
klasse 17 a Senior, 7-10 år
klasse 17 b Veteran, over 10 år
klasse 19 Kullklasse

I klassene: 10 – 8 – 6 – 4 – 2 stiller katter som er kastrerte/steriliserte

Påmeldingen til utstillingen sendes innen fristen. Online påmelding til NRR-utstillinger skjer innlogget i MinKatt. Der skal korrekt klasse fylles ut, og fargegruppe dersom rasen bedømmes i grupper. Hør med din egen katteklubbs utstillingsekretær om du er i tvil.

 

Utstillingsdagen

For å komme inn på utstillingen må alle kattene gjennom veterinærkontrollen om morgenen, og der vil katter som mistenkes ha smittsomme sykdommer bli avvist. Noen klubber tar stikkprøver. Klokkeslett står i innbydelsen (ofte fra 07:00 til 08:30), så pass på at du rekker den. Man skal vise frem vaksinasjonskort og stamtavle/huskattbevis. Deretter er det innsjekking av katten: I katalogen og i innsjekkingspapirene står det hvilket nummer katten din har fått denne dagen. I innsjekkingen/sekretariatet må man passe på å melde fra om: Tittelsjanser, klasseendring hvis dette ikke allerede er gjort, og eventuelt behov for kontrasignatur på bedømmelsesseddel.

Katten vil hele dagen identifiseres ved sitt katalognummer, som står på innsjekkingspapirene, og i katalogen for dagen. I katalogen kan man også se hvilke katter katten skal konkurrere mot den dagen.

Så må man finne sitt tildelte bur dersom det er fast burplassering, eller finne et ledig bur om det er fri burplassering, og rigge til med burpynt og det katten trenger av utstyr i løpet av dagen. Buret er kattenes base gjennom utstillingen, der oppholder de seg hele tiden når de ikke er oppe til bedømming i dommerringen, og der bør de ha det så behagelig som mulig med kjente lukter.

Huskeliste om morgenen:

 • Noter og husk katalognummer for katten
 • Sjekk i katalogen at gruppe, klasse, kjønn er korrekt

Meld fra snarest i sekretariatet om:

 • klasseendring
 • tittelsjanse
 • behov for kontrasignatur

Lapper med kattenes katalognummer skal henge på burene, og festes på utstillers klær når katten bæres fram. Merk at det ikke er tillatt å ha kattens navn på lappen framme ved dommerbordet. Dommeren skal ikke kjenne kattens navn, kun katalognummer. Klubbene legger som oftest fram lapper og plakattusj til å skrive på lappene. Praktiske klemmer til å feste lappene på klær fins ofte i butikkene som har stand på utstillingen. eller man kan lage selv med sikkerhetsnål.

Grunnbedømmingen

Når alle er ferdige i veterinærkontroll og innsjekking, er det vanligvis ikke så lenge til grunnbedømmingen starter, som oftest rundt 09:30-10:00.  Kattene er fordelt på de dommerne som er tilstede, og man må undersøke i hvilken rekkefølge dommeren har tenkt å dømme kattene. Hver dommer har en assistent ved sitt bord, og om man lurer på noe er det assistenten man skal henvende seg til. Assistenten skal sette opp hvilke nummer som skal opp til bedømming, og det er viktig å følge godt med her.

Pass på at det skal være ro foran dommerbordene/i dommerringen, og unngå trengsel slik at de som skal ha katten sin på bordet kommer fram.

I grunnbedømmingen blir kattene bedømt individuelt mot standard, og den får “karakter” etter total poengsum. Maksimal poengsum er 100 poeng, og fordelingen på hva som teller mest er forskjellig fra rase til rase. Dommeren fyller ut en bedømmelsesseddel for hver katt.

Poengsum som kreves for å få:

 • Excellent (EX): minimum 88 poeng
 • CAC/CAP: minimum 93 poeng
 • CACIB/CAPIB: minimum 95 poeng
 • CAGCIB/CAGPIB: minimum 96 poeng
 • CACS/CAPS: minimum 97 poeng
 • NOM: minimum 97 poeng

Deretter blir katten sammenlignet med andre katter i samme klasse, innen samme fargegruppe (gjelder for Maine Coon) eller farge (gjelder en del andre raser, f eks PER, SBI og RAG). Er det flere katter som har fått EX, vil dommeren rangere disse i EX1, EX2 osv. I klassene 1-10 vil den som er EX1 få tildelt sertifikat, cert., dersom den har høy nok poengsum. Er det mange nok katter kan det her også deles ut Best i Variant, BIV, etter bestemte regler. Nytt fra 2024 er at også kattunger/ungdyr kan ta cert og bli Kitten Champion.

Bedømmelsesseddelen for kattene samles inn og leveres i sekretariatet, der resultater registreres og titler føres på. Etter at alt er klart legges seddel og diplom i informasjonen der hver utstiller kan hente den. Ta godt vare på seddelen og diplomet, i hvert fall om katten har tatt sertifikat!

Huskatter

Huskatter går også gjennom grunnbedømmingen, men konkurrerer ikke om cert,: de går rett på konkurransedelen med NOM og BIS (se under). Huskatter kan oppnå tittelen DSM, Distinguished Show Merit, som viser at man har 10 BIS.

 

Oversikt over cert. og krav for å ta titler i FIFe

(Fra NRRs nettsider) NB: fra 2021 fins en rekke unntaksregler angående antall cert/land. Se NRRs nettsider.

Tittel Klasse Cert. Antall cert Max cert. i et land Min cert i annet land Antall land Andre krav Minste antall dommere
CH

PR

9

10

CAC

CAP

3 3
IC

IP

7

8

CACIB

CAPIB

3 2 1 2 Alternativt 4 cert i 1 land* 3
GIC

GIP

5

6

CAGCIB

CAGPIB

alt. 1 8 7 1 2 4
alt. 2 6 4 3 Rabiesvaksine 3
SC

SP

3

4

CACS

CAPS

alt. 1 11 10 1 2 6
alt. 2 9 7 2 3 Rabiesvaksine 3

* ny regel fra 1. juli 2024

Antall dommere og kontrasignering

Dersom man får samme dommer(e) så mange ganger i samme klasse at minimum antall forskjellige dommere ikke kan oppfylles, kan eier be om kontrasignering av bedømmelsesseddel. Det vil si at en annen tjenestegjørende dommer på utstillingen kan tilkalles for å kontrasignere det nye sertifikatet. Da anses sertifikatet for å være gitt av en annen (forskjellig) dommer. Behov for eventuell kontrasignatur må man si fra om til sekretariatet når man sjekker inn på utstillingen om morgenen.

Antall land og katt som blir stengt i et land

Merk at det er forbudt å ta flere cert. enn tillatt innenfor en tittelklasse, og at man må følge kravet om antall land (gjelder titler etter IC og IP). Har man f eks oppnådd 7 CAGCIB i Norge, er man sperret eller stengt for å stille ut katten på flere norske utstillinger før den har vært i et annet land for å ta det åttende CAGCIB som da gir tittel. Når tittel er på plass, begynner man på nytt igjen i forhold til antall land. Vi i Norge og Sverige kan også velge mellom to systemer; to forskjellige land (Norge og Sverige har ikke krav om rabiesvaksine) og flere cert. før tittel oppnås, eller tre forskjellige land og færre cert. Merk regler for dette om du stiller ut utenfor Norge/Sverige. De spesielle vinnershowene som World Winner Show, regnes som “valgfritt” land. Ta kontakt med utstillingsekretæren i din NRR-klubb om du har spørsmål rundt dette. Husk også at alle katter trenger veterinærpass for å reise til utlandet.

 

Konkurransedelen

Nominering til Best in Show: NOM – Dommerens Beste

Etter grunnbedømming og utdeling av cert. vil dommeren samle de beste kattene til nominering innen hver variant/fargegruppe dommeren har bedømt den dagen. Pass på å følge med på hvilke katters nummer som blir ropt opp i høyttalerne! Du må selv følge med på om din katt skal opp til å delta i nomineringen, men spør gjerne assistenten til dommeren om hvilke nummer som står på listen, og hør på hva som blir sagt over høyttaler.

Blant alle fargevarianter dommeren har bedømt kan han/hun nominere en katt i hver av:

 • Hannkatt voksen
 • Hunnkatt voksen
 • Kattunge hunn
 • Kattunge hann
 • Ungdyr hunn
 • Ungdyr hann
 • Hannkastrat voksen
 • Hunnkastrat voksen

Katter som blir nominert (NOM) mottar en sløyfe, pokal eller annen premie.

Er katten ikke nominert, er den nå ferdig for dagen, og kan hvile i buret til utstillingen er over og utstillingsleder avslutter dagen. Når dommerne er ferdige med grunnbedømming og nominering, er det vanligvis dommerpause og lunsj. Husk at det normalt ikke er tillatt å forlate utstillingen med katten før utstillingsleder avslutter dagen. Har man helt spesiell begrunnelse er det mulig å søke om å få gå før, kontakt utstillingsleder.

Panel og BIS: Best in Show!

Etter dommerpausen starter panelene, som er finalen i konkurransen. Den foregår kategorivis: Hver av dommernes nominerte katter innen en kategori konkurrerer nå om Best in Show-tittelen, BIS. Alle dommere som har bedømt kategorien deltar da i avstemmingen på hvilken av kattene som vinner.

Vinnerne i hver kategori blir ropt opp med navn på katt og eier, og det vanker premier på vinnerne.

 

BannerNRR_medlem

FIFes utstillingskalender

Har du lyst til å prøve deg, eller bare besøke en utstilling for å se og lære? I kalenderen kan du søke på land og datoer og få liste over alle show i hele FIFe. NRRs egen oversikt over de norske utstillingene fins på NRRs nettside. Svenske FIFe-utstillinger finner du på SVERAKs oversikt.

Kilder

Komplett utstillingsreglement FIFe/NRR

Oppdatert juni 2024.

 

Comments are closed.