Males

Our breeding males at the moment

– and our hopes and plans …

GIC NO*WesterosCat Drogon Dracarys

2,5 years old

Drogon born 23 April 2017 is our big “homebred favourite”, Suki‘s and Aegon‘s only son, and grandson of Olenna. He is the sire to SE*Jaliin’s A-litter, NO*Antelis A2-litter, NO*Gaianes R-litter – and also to our own beautiful L-litter.

 

Strictly Coons Wyatt

3 years old

Wyatt is the sire to our M-, N- and O-litter.

 

Avismar Nathaniel

Nate 5,5 years old

Nate kom til oss våren 2023 fra Østerrike, han er opprinnelig fra England, og vi håper han kan gi oss avkom her.

 

Vi har også to hannkatter som foreløpig ikke har avkom.

 

Stud Service – Låne hannkatt til avl?

Vi samarbeider bare med oppdrettere som deler vårt syn på avl og rasens fremtid. Utlån av hannkatter vurderes bare til fullt testede hunnkatter, og med krav til videre testing av avkom til avl. Les våre Retningslinjer for fornuftig avl:

Guidelines for Good Breeding Practice

We only work with other breeders who share our views on breeding and the future of the Maine Coon breed. Stud service will only be considered for queens that are completely tested, and with contracts of continued testing for offspring in breeding.

 

 

Keeping entire males can sometimes be quite demanding. Smell and spraying must be taken into consideration, and behaviour and stress when living in a home with breeding queens. Our boys live separately from the girls.

 

Comments are closed.