Ideell alder for kattunger – ideal age

Fins en ideell alder for når kattunger er mest klare for å flytte til sitt nye hjem?

When are kittens ready to move to their new homes?

Article in Norwegian – see link to research paper in English below.

Gjennom tidene har det vært stor forskjell i hva man anser som ideell alder for å flytte kattunger bort fra mor og kullsøsken, og til nytt hjem. I “gamle dager” trodde mange at 8 uker gamle kattunger kunne flyttes, i dag er minstealder 12 uker:

Mattilsynet skriver:

Kattunger skal ikke leveres før de er tidligst 12 uker gamle. Frem til denne alderen trenger de å være sammen med mor og søsken for å utvikle seg normalt.

Hvorfor trodde folk 8 uker var bra nok?

Det er vanlig at mor slutter å die kattungene når de er rundt 8 uker, selv om mange kattemødre lar ungene få noe melk lenge etter dette også. Fra 8 ukers alder spiser kattunger mat og kan klare seg på det. Dessverre var det da slik tidligere at man trodde det var greit å ta ungene fra mor i den alderen.

Det vi vet i dag er at mat og melk ikke er det eneste behovet en kattunge har fra mor. Det meste av læringen om katters atferd skjer i perioden kattungen er 8-13 uker gammel.

I perioden fra kattungen er 8 til 12-13 uker vil en god kattemor avvise ungen og øve den til selvstendighet, og ta ungen tilsynelatende hardt om den har oppførsel som ikke skal tolereres. Dette er viktig oppdragelse slik at katten skal bli en god, trygg og sosial katt!

Ny viten om ideell alder

I dag vet vi altså mye mer, og kravene til dyrevelferd er høyere enn før. Forskere i Finland har nylig publisert en forskningsstudie som forteller oss mer: Hvilke problemer oppstår når man tar kattene fra mor for tidlig, og hvilken alder er den aller mest ideelle for kattunger til å flytte til sine nye hjem?

Forskerne har kommet fram til at kattungen bør være 14-16 uker gammel før den flytter!

Her er de viktigste fra resultatene:

  • Generell aggresjon hos kattene øker om de tas bort fra mor før 12-13 ukers alder
  • Risiko for aggresjon overfor mennesker stor for kattunger tatt fra mor før 8-10 ukers alder, men liten for kattunger tatt fra mor etter 14-15 ukers alder, og enda mindre om voksen
  • Risiko for aggresjon overfor andre katter er lavere for kattunger tatt fra mor etter 16 ukers alder
  • Risiko for overdrevent stell og vasking stor for kattunger tatt fra mor før 14-15 ukers alder
  • Risiko for ullsutting[1] stor for kattunger tatt fra mor før 12-13 ukers alder, liten for katter tatt fra mor som voksen
  • Risiko for skyhet overfor fremmede var lik for alle katter uansett alder de ble tatt fra mor
  • Risiko for alle problemene er mye høyere for kattunger tatt fra mor før 8-9 ukers alder

 

WesterosCat E-litter 7 weeks old

Seriøst katteoppdrett bra for katters velferd

Om du kjøper en rasekatt fra en seriøs og registert oppdretter, vil kattungene alltid være minimum 12 uker gamle, og som oftest 13-16 uker når den er flytteklar. Oppdretteren vil ha brukt mye tid og energi på å sosialisere kullet.

Kattunger fra seriøse oppdrett er også vaksinerte – les mer om vaksiner og hvorfor de er viktige for alle katter.

For folk som har uønskede og tilfeldige huskattkull er det dessverre ofte ikke alltid slik. Da er det typisk at man heller vil ha kattungene ut av huset så tidlig som mulig, og ikke ønsker spandere bra fôr, kattesand, vaksiner og stell helt til kattene er 12-16 uker. Kattunger på 9-10 uker spiser like mye som en voksen katt!

For kort tid med mor og søsken kan forklare hvorfor mange som skaffer seg katt etter hvert opplever katten som problematisk, og til slutt kvitter seg med den fordi den er redd og aggressiv. Mange av kattene havner til slutt på gata og må klare seg selv. Det er en av årsakene til at det dessverre fins titusener av hjemløse katter i Norge.

Om du kjøper katt av en seriøs oppdretter kan du dermed bidra til bedre kattevelferd for katter i Norge. En godt sosialisert katt med vennlig og tillitsfult gemytt vil være et godt familiemedlem hele sitt 12-18 år lange liv.

Les: “Før du kjøper Maine Coon

Sources – Kilder

Ahola. 2017. “Early weaning increases aggression and stereotypic behaviour in cats” In: Scientific Reports,(Article number: 10412, 2017) doi:10.1038/s41598-017-11173-5

Mattilsynets veileder om hold av katt.

1. “Ullsutting”, at katten har et sterkt behov for å sutte på ull, handler om at den ble tatt fra mor så tidlig at den fremdeles har suttebehov.

Comments are closed.