Leksjon 5

Den lille Genetikkskolen 5 – masket

av Anne Marit Berge

Den lille genetikkskolen tar sikte på å gi enkle korte leksjoner for begynneren, som ønsker å lære og forstå genetikk, med eksempler fra arvegang for kattefarger og -mønstre.

Leksjon 5: Colourpoint, masket, ko-dominans

Når man skal lære og forstå genetikk, så er det er lurt å gjøre det litt enkelt i starten, og ikke forsøke lære alt på en gang.

Vi har tidligere tatt for oss agouti, dilusjon, oransjgenet og sjokolade/kanel. I femte leksjon skal vi lære om maskede katter, mer om ko-dominant arv, og hvordan det forholder seg når det er flere allel på samme lokus.

Vi kjenner alle den vakre maskede Siameseren, kanskje den aller eldste rasen vi har. Mørke ben, hode og hale, kroppen lys. Burmeser er også en kjent rase, der vi finner noe av den samme variasjonen i farge, men med mindre kontrast enn hos Siameseren.

Fargen på en katt som er masket styres faktisk av kroppstemperatur og stoffskifte! I praksis betyr det at der kroppen er varmest blir fargen lysere enn der der er kaldere temperatur. En masket katt har derfor lys kropp, og mørkere farge på ben, hale, ører og snute.

Genvariantene som gir maskede katter finnes også hos en del andre raser.

Maske, colourpoint, bestemmes av C-lokus. Opprinnelig farge, fullfarget, er dominant og betegnes med stor bokstav C. Siammasket betegnes cs (liten bokstav med en liten s). Burmesermasket betegnes med cb (liten bokstav med en liten b).

Eksempelkattene våre:
Sushi er siammasket. Siammasket er recessivt, og en siammasket katt må ha to kopier av cs og være homozygot cscs.
RaiRai er burmesermasket. Det er også recessivt, og en burmesermasket katt må ha to kopier av cb og være homozygot cbcb.
Quill er fullfarget og ikke masket. Den må da ha en C, siden fullfarget er dominant. Quill kan da være CC, Ccs eller Ccb.

C-lokus har altså tre forskjellige mulige alleler, slik som B-lokus fra forrige leksjon.1 Kattene arver en variant fra far og en fra mor.

Hva skjer om vi får en katt som har en kopi av cs og en kopi av cb?

I leksjon 3 om oransjgenet lært vi om ko-dominant arv:

 • Homozygot uttrykker alltid egenskapen
 • Heterozygot uttrykker den dominante egenskapen
 • Heterozygot for kodominans uttrykker begge egenskapene

B og C-lokus har begge tre mulige alleler, men arvegangen er ulik; cs og cb er innbyrdes ko-dominante:

En katt som har en kopi av siammaske og en kopi av burmesermaske kalles tonkanesermasket. Den vil ha en maskevariant mellom lys siammaske og mørk burmesermaske. Tonkaneser er også en rase, en krysning av Siameser og Burmeser, men den er ikke godkjent i FIFe. En håndfull raser med søskenraser har tonkanesermaske som tillatt farge i FIFe.

Øyenfarge på en masket katt

Maskegenene påvirker også øyenfarge hos kattene:

 • Siammaskede katter har alltid klarblå øyne
 • Burmesermaskede katter har vanlige grønne eller gule øyne
 • Tonkanesermaskede katter får turkisblå øyne

Hvordan kan vi vite hvilke arveanlegg katten har på C-lokus?

Vi har fem metoder:
1. se hvordan katten ser ut
2. se på foreldre/stamtavle
3. se på avkom
4. DNA-teste
5. Rasekunnskap

1. Hva vi kan vite ved å se på katten:

En masket katt er vanligvis lett å kjenne igjen. I tillegg må man se på øyenfarge.

2. Hva vi kan vite ved å se på stamtavlen:

Eksempel A: Quill er svart. Hennes far er Sushi. Quill er svart og må ha en kopi av fullfarget C. Sushi er siammasket og dermed homozygot cscs. Quill må ha arvet en cs fra far.

Svaret er: Quill er Ccs og bærer av siammaske.

3. Hva kan vi vite ut fra avkom?

Eksempel B: RaiRai er burmesermasket. Quill er svart, og er mor til RaiRai. RaiRai er burmesermasket og må da være homozygot cbcb, og må ha arvet den ene cb fra mor. Quill er fullfarget og må ha en kopi av C.

Svaret er: Quill må være bærer av burmesermasket, og er Ccb.

4. Hva kan vi vite ut fra DNA-test?

Alle seriøse laboratorier som tilbyr DNA-tester for katt har mulighet til å analysere colourpoint, og en test vil gi svar på hvilke kopier katten har på C-lokus. Noen laboratorier tester de to allelene separat i to analyser. Om man vil vite genotype, og det ikke går an å få entydig svar gjennom de andre metodene, så kan man DNA-teste. For raser der colourpoint ikke finnes, så er DNA-test av C-lokus helt irrelevant.

5. Hva kan vi vite ut fra rase?

Om svarte Quill er en katt fra en rase der maskevariantene ikke fins, så er den alltid homozygot CC på C-lokus. Om Quill er Perser så vet vi at burmesermasket ikke eksisterer i rasen, mens siamesermaske er tillatt (og kalles Himalayan i en del andre forbund). Quill kan da være CC eller Ccs. Vi må altså kjenne rasene.

Prinsipper å huske:

 • Siammasket og burmesermasket er begge recessive
 • Siammamsket og burmesermasket er innbyrdes kodominante
 • Tonkanesermasket er en kombinasjon av siam- og burmesermasket
 • Siammasket gir klarblå øyenfarge

Begreper

 • C-lokus – bestemmer om en katt er masket
 • masket – lysere farge på kroppen, mørkere på ben, hode, hale
 • colourpoint – det samme som masket, noen ganger kalt bare point
 • siammasket – den lyseste varianten av maske, gir klarblå øyne
 • burmesermasket – mørk variant av maske, vanlige grønne eller gule øyne
 • tonkanesermasket – mellomting mellom siammaske og burmesermaske, turkise øyne

 

 

Comments are closed.