Leksjon 1 – agouti

Den lille Genetikkskolen 1 – agouti

av Anne Marit Berge

Den lille genetikkskolen tar sikte på å gi enkle korte leksjoner for begynneren, som ønsker å lære og forstå genetikk, med eksempler fra arvegang for kattefarger og -mønstre.

Leksjon 1: Agouti, Dominant og Recessiv

Når man skal begynne å lære og forstå genetikk, så er det er lurt å gjøre det litt enkelt i starten, og ikke forsøke å lære alt på en gang.

Vi begynner med en egenskap det er ganske lett å se om katten har, og hvordan den arves:

Agouti – mønstret

En bruntabby katt er en sort katt som også er agouti. Agouti er dominant og benevnes med A (stor bokstav). Det betyr at enten katten har bare én eller to kopier av agouti A, så vil egenskapen, mønsteret, vises på katten. A er altså et arveanlegg, en egenskap som arves.

Umønstret, det vi kaller solid, er da recessivt, vikende. Denne egenskapen vil bare vises hvis katten ikke har arvet agouti. Solid benevnes med a (liten a). En solid katt må da ha to kopier av solid: aa.

Agouti-katter kan ha fire forskjellige mønster, men her tar vi en ting av gangen og skiller ikke på disse ennå.

Vi skal se på hvilke arveanlegg disse tre kattene har på A-lokus, altså der agouti blir bestemt. De har to kopier, en fra far og en fra mor. De kan ha A agouti eller a solid.

 • Alex er AA – og er da agouti, mønstret
 • Chris er aa – og er da solid, umønstret
 • Billy er Aa – og siden agouti A er dominant, så vil det komme til uttrykk og Billy er mønstret – men har også en «skjult» kopi av solid, og er da bærer av solid.

Altså: En kopi av A – agouti – holder for at katten skal være agouti, mønstret. For å være solid så må katten være aa – ingen kopi av agouti, bare to kopier av solid.

Lokus som bestemmer egenskaper beskrives med en bokstav.

OBS: dette er genetikk, og må ikke sammenblandes med EMS-koder og bokstaver som brukes der.

Hvordan kan vi vite hvilke arveanlegg katten har på A-lokus?

Vi har fire metoder:

 1. se hvordan katten ser ut
 2. se på foreldre/stamtavle
 3. se på avkom
 4. DNA-teste

Vi skal ta for oss noen eksempler. Her har vi enda en katt, Dell. Vi ser den er agouti, mønstret. Hva kan vi da vite om hvilke kopier, arveanlegg, den har på A-lokus, agouti?

1. Hva vi kan vite ved å se på katten:

Vi ser den er agouti, det betyr at: Dell må ha minst en A for å være agouti. Uten å vite mer om foreldre eller avkom, så kan vi ikke si om den har en eller to kopier: Dell kan være AA eller Aa. Når vi ikke vet mer enn den ene kopien, så skriver vi: A- Bindestreken viser at den andre kopien er ukjent, og kan være enten A eller a.

Svaret er: Dell er A- (kan være enten AA eller Aa) – ut fra hvordan katten ser ut.

 

2. Hva vi kan vite ved å se på stamtavlen:

Vi bruker kattene Alex, Billy og Chris og det vi vet om arveanleggene deres i eksemplene.

Eksempel 1: Vi tenker at vi ser på stamtavlen til Dell, og får vite at katten Chris er far og Alex er mor. Chris vet vi er solid og aa. Dell må ha arvet en kopi fra far. Når begge kopiene til Chris er a så må Dell ha arvet en a fra han.

Hva har vi da funnet ut? Vi ser på Dell at den er agouti og har altså en A. Så vet vi at Chris er far, og Dell må ha arvet en a.

Svaret er: Dell er Aa – ut fra det vi vet fra foreldre, stamtavlen.

 

Eksempel 2: Hva om vi får vite at foreldrene til Dell i stedet er Alex og Billy?

Alex vet vi er AA, så da må Dell ha arvet en A fra Alex. Billy vet vi er Aa – men da kan vi ikke vite om Dell har arvet A eller a fra Billy.

Svaret er da: Dell er A- (kan være enten AA eller Aa) – ut fra det vi vet om Billy.

 

Eksempel 3: Hva om stamtavlen heller viser at foreldrene til Dell er jente-Alex og gutte-Alex?

Begge foreldre er da altså AA. Da vet vi at Dell må ha arvet en A fra mor, og en A fra far.

Svaret blir da: Dell er AA – ut fra hva vi vet om foreldre, stamtavlen

 

3. Hva kan vi vite ut fra avkom?

Eksempel 4: Hva om det i stedet er slik at Dell er mor til Chris? Altså at solide Chris har Dell som mor?

Hva har vi da funnet ut? Vi ser på Dell at den er agouti og derfor må ha en A. Så vet vi at Chris er solid og derfor må være aa. Chris må også ha arvet sin ene kopi fra Dell. Dell må derfor ha en a.

Svaret er: Dell er Aa – ut fra det vi vet fra avkom.

 

4. Hva kan vi vite ut fra DNA-test?

Alle seriøse laboratorier som tilbyr DNA-tester for katt har mulighet til å analysere agouti, og en test vil gi svar på hvilke kopier katten har på agouti-lokus. Enkelttester koster vanligvis fra 250-500 kroner (avhengig av hvilket laboratorium, og valutakurser). Agouti er ofte med i forskjellige pakketester som også analyserer mye mer. Om man vil vite, og det ikke går an å få entydig svar gjennom de andre metodene, så kan man DNA-teste.

Testsvarene vil være enten:

 • A/A to kopier av agouti
 • A/a en kopi av agouti, bærer av solid
 • a/a ikke agouti, to kopier av solid

Prinsipper å huske:

 • Hver arveegenskap fins på et lokus (plassert på et gen). For hvert lokus, så har en katt arvet to kopier, en fra far og en fra mor
 • Et lokus viser en arveegenskap, og har en bokstavkode
 • En dominant egenskap skrives med stor bokstav
 • En recessiv egenskap skrives med liten bokstav

Begreper i første leksjon:

 • Lokus en arvet egenskap plassert på et gen
 • Arveanlegg en variant av en arvet egenskap, en kopi på lokus
 • Dominant egenskap på lokus som alltid uttrykkes, vises på katten
 • Recessiv egenskap på lokus som bare vises om den er doblet, har to kopier
 • Agouti (mønstret) en dominant egenskap som gir katten mønster, A-lokus
 • Bærer arveegenskaper som ikke vises på katten, recessive

 

Comments are closed.