Leksjon 2 – dilusjon

Den lille Genetikkskolen 2 – dilusjon

av Anne Marit Berge

Den lille genetikkskolen tar sikte på å gi enkle korte leksjoner for begynneren, som ønsker å lære og forstå genetikk, med eksempler fra arvegang for kattefarger og -mønstre.

Leksjon 2: Dilusjon, genotype og fenotype

Når man skal begynne lære og forstå genetikk, så er det er lurt å gjøre det litt enkelt i starten, og ikke forsøke lære alt på en gang.

Første leksjon tok for seg agouti, dominant og recessiv arv. Er du usikker på dette er det lurt å repetere før du går løs på denne. I andre leksjon ser vi på en egenskap det også er ganske lett å se om katten har, og hvordan den arves:

Dilusjon – lys variant av pelsfargen

En katt med dilusjon har en lysere variant av hovedfargen. Ordet dilusjon betyr fortynning. En sort katt blir blå, en rød katt blir krem, en sjokolade katt blir lilla, og en kanel blir fawn. Dilusjon (dilute) er recessivt og benevnes med d (liten bokstav). Denne egenskapen vil bare vises hvis katten har to kopier av dilute-anlegget: dd. Ikke-dilute, fullfarget, benevnes med D (stor d) og er da dominant. En fullfarget katt har én eller to kopier av ikke-dilusjon D.

Vi skal se på hvilke varianter disse tre kattene har på D-lokus, altså der dilusjon blir bestemt.

Kattene har to kopier, en fra far og en fra mor. De kan ha D fullfarget eller d dilute.

 • Eddi er dd – og er da blå, dilutert
 • Gin er DD – og er da sort, fullfarget
 • Flix er Dd – og siden dilusjon d er recessivt, vikende, så vil det ikke komme til uttrykk på katten, og Flix er sort – men har også en «skjult» kopi av dilute og er da bærer av dilusjon.

Altså: To kopier av d – dilusjon – må til for at katten skal være dilute, dd.

Det vi ser på katten, det som kommer til uttrykk, kaller vi fenotype. Det den har av arveanlegg, kopier på lokus, kaller vi genotype. Genotypen er både det som vises, og det katten bærer, altså begge arveanleggene.

Når genotypen har to ulike arveanlegg kaller vi det heterozygot. To like arveanlegg kalles homozygot.

Flix og Gin er fenotype sort. Flix er genotype Dd, Gin er genotype DD. Flix er heterozygot, Gin er homozygot.

Hvordan kan vi vite hvilke arveanlegg katten har på D-lokus?

Vi har fire metoder:

 1. se hvordan katten ser ut
 2. se på foreldre/stamtavle
 3. se på avkom
 4. DNA-teste

Vi skal ta for oss noen eksempler.

Her har vi enda en katt, Happy. Vi ser den er sort, og ikke dilute. Hva kan vi da vite om hvilke kopier den har på D-lokus?

1. Hva vi kan vite ved å se på katten:

Vi ser at Happy er ikke er dilute, det betyr at: Happy må ha minst en D for ikke å være dilute. Uten å vite mer om foreldre eller avkom, så kan vi ikke si om den har en eller to kopier: Happy kan være DD eller Dd. Når vi ikke vet mer enn den ene kopien, så skriver vi: D- Bindestreken viser at den andre kopien er ukjent, og kan være enten D eller d.

Svaret er:  Happy er D- (kan være enten DD eller Dd) – ut fra hvordan katten ser ut.

 

2. Hva vi kan vite ved å se på stamtavlen:

Eksempel 1: Vi tenker at vi ser på stamtavlen til Happy, og får vite at katten Gin er far og Eddi er mor. Eddi vet vi er dilute og dd. Happy må ha arvet en kopi fra mor. Når begge kopiene til Eddi er d så må Happy ha arvet en d fra henne.

Hva har vi da funnet ut? Vi ser på Happy at den er sort, ikke-dilute og har altså en D. Så vet vi at Eddi er mor, og Happy må ha arvet en d.

Svaret er: Happy er Dd – ut fra det vi vet fra foreldre, stamtavlen. Happy er heterozygot, og bærer av dilusjon.

 

Eksempel 2: Hva om vi får vite at foreldrene til Happy er Flix og Gin?

Gin vet vi er DD, så da må Happy ha arvet en D fra Gin. Flix vet vi er Dd – men da kan vi ikke vite om Happy har arvet D eller d fra Flix.

Svaret er da: Happy er D- (kan være enten DD eller Dd) – ut fra det vi vet om Flix.

 

3. Hva kan vi vite ut fra avkom?

Eksempel 3: Hva om det i stedet er slik at Happy er mor til Eddi? Altså at dilute Eddi har sorte Happy som mor?

Hva har vi da funnet ut om Happy? Vi ser på Happy at den ikke er dilute og har altså en D. Så vet vi at Eddi er dilute og derfor dd. Eddi må ha arvet sin ene kopi fra moren Happy. Happy må derfor ha en d og være bærer av dilute.

Svaret er:  Happy er Dd, heterozygot, og altså bærer av dilute – ut fra det vi vet fra avkom.

 

Eksempel 4: Fargeutfall hos avkom. Hva om Gin og Eddi får et kull sammen? Kan kattungene bli blå, dilute?

Vi vet fra før at Gin er homozygot DD og ikke bærer dilute. Kattungene arver ett arveanlegg fra far og ett fra mor.

Svaret er:  Alle kattungene vil arve en D fra Gin, siden Gin er homozygot DD. Fra Eddi arver alle en d. Alle ungene blir genotyp Dd, heterozygot på D-lokus. Ingen kan da bli blå, så svaret er nei.

 

4. Hva kan vi vite ut fra DNA-test?

Alle seriøse laboratorier som tilbyr DNA-tester for katt har mulighet til å analysere dilusjon, og en test vil gi svar på hvilke kopier katten har på D-lokus. Enkelttester koster vanligvis fra 250-500 kroner (avhengig av hvilket laboratorium, og valutakurser). Test for dilusjon er ofte med i forskjellige pakketester som også analyserer mye mer. Om man vil vite genotype, og det ikke går an å få entydig svar gjennom de andre metodene, så kan man DNA-teste.

Testsvarene vil være enten:

 • D/D to kopier av ikke-dilute, katten er fullfarget og bærer ikke dilusjon
 • D/d en kopi av dilute, bærer av dilute
 • d/d to kopier av dilusjon, katten er dilute

I eksempel 1, 3 og 4 der forelder eller avkom er dilute dd så kan vi finne katter som er Dd – heterozygote på D-lokus. I eksempel 2 over så kunne vi ikke vite om Happy hadde arvet noen d.

Når det er snakk om dominante arveanlegg, så kan vi aldri bevise at en katt er homozygot på dominante arveanlegg uten at dette er DNA-testet. Eksempelkatten Gin som er DD må altså være DNA-testet.

 

Prinsipper å huske:

 • Vi kan ikke vite hvilket arveanlegg avkom har arvet fra en heterozygot katt hvis det ikke vises på avkommet selv.
 • Vi kan ikke alltid vite genotype ut fra fenotype.
 • Recessive arveanlegg kan bæres og være skjult i mange generasjoner.
 • For å bevise at en katt er homozygot med to kopier av et dominant anlegg må man ha DNA-test.

Begreper i andre leksjon:

 • Dilusjon (fortynnet farge, lys) en recessiv egenskap som gjør kattens farge lysere, D-lokus
 • Fenotype hvordan katten ser ut, hvilke anlegg som vises på katten
 • Genotyp hvilke arveanlegg katten har, de som vises og de den er bærer av
 • Homozygot to like arveanlegg, to like kopier
 • Heterozygot to ulike arveanlegg, to ulike kopier

Husker du begrepene fra sist?

Alle begrep og prinsipper fra alle 6 leksjoner er samlet på oversiktssiden.

 

Den lille lokustabellen

For å bestemme en katts genotype er det lurt å lære seg ta hvert lokus for seg. Da kan man bruke en tabell.

Sånn ser det ut om vi bruker Eddi som eksempel:

Kattens navn:  Eddi
Lokus Fenotype (farge, mønster, det som vises) Genotype (arveanlegg)
A Ikke mønster, solid aa
D Blå, dilute dd

Vet du din egen katts genotype på A- og D-lokus?

 

Kattens navn:
Lokus Fenotype (farge, mønster, det som vises) Genotype (arveanlegg)
A
D

 

Comments are closed.