2021: New Year, New Hopes!

Happy New 2021!

The year 2020 will never be forgotten by anyone living through it. For us at WesterosCat it has been the first year without kittens since we started breeding. Plans for 2021 are however optimistic, and we have the possibility for up to four different litters/combinations, depending on heats and how the males are ready.

2020 er et år få av oss vil glemme, og i Westeros-oppdrettet er dette vårt første år uten kull! Den eneste paringen vi håpte på resulterte dessverre ikke i kull. Planene for 2021 er derimot optimistiske, med opptil fire forskjellige mulige kombinasjoner, avhengig av hvilke hunnkatter som løper og tar seg, og hvilke hanner som er klare for paring.

Our plans are updated

DeeDee and Gersimi out in the snow:

Vi håper 2021 bringer vakre DeeDees første kull. Store Gersimi har pause fra avl inntil Suprelorin-implantatet går ut.

Nydelige Lila (Helaena) blir forsøkt paret igjen, hun er over to år nå og det er på tide hun får sitt første kull, så håper vi det lykkes denne gang. I tillegg kan det hende våre to eldste jenter Daenerys (Neris) og Olenna får sine siste kull i år.  Vi får se! Olenna som blir syv år i februar har allerede blitt tipptippoldemor med kull født hos Van de Kerselaar-oppdrettet i Belgia. Så håper vi at minst ett av årets kull vil være etter vår nye rødgutt Strictly Coons Wyatt!

Husk å følge vår Facebook-side: WesterosCat Maine Coon.

Godt nytt år 2021!

Comments are closed.