Ny omfattende DNA-test for katt!

Information in Norwegian for now, main article also in English, follow link.

En helt ny og omfattende DNA-analyse for katter kommer nå på markedet: MyCatDNA.

Testpakken kan nå bestilles her!

Det mest revolusjonerende er at vi nå kan få målt den individuelle genetiske variasjonen til katten! Dette blir et verdifullt tilskudd til beregnet innavlskoeffisient COI, og kan spesielt være en hjelp for små raser og raser med liten genbase.

Testen heter MyCatDNA og laboratoriet som har utviklet den er Genoscoper i Finland. Testen er en pakke, et såkalt testpanel der en stor mengde DNA fra katten analyseres. I tillegg til de vanlige sykdomsgener og farge, mønster osv, så inneholder altså testpakken også analyse av faktisk innavlsnivå, og et praktisk avlsverktøy for potensielle kombinasjoner. Testpakken koster 99 € + eventuell porto.

MyCatDNA representerer en revolusjon innen DNA-testing for oppdrettere!

Innhold i analysen:

 • over 20 forskjellige gener for farge, mønster, blodtype og egenskaper
 • over 40 sykdomsmutasjoner testet, med fokus på dem som er relevante for din rase
 • kattens faktiske genetiske variasjon, målt individuelt, og sammenlignet med rasen og andre raser
 • tilgang til avlsverktøyet Breeder Tool hvor man kan sammenligne mulige paringer for best mulig avkom

Genetic Diversity – genetisk variasjon

Genetisk variasjon, heterozygositet, kan beregnes statistisk som COI – innavlskoeffisient – gjennom å bruke stamtavlen til katten, så langt tilbake rasen er registrert. COI vil være identisk for helsøsken. Likevel vet vi jo at helsøsken i gjennomsnitt deler 50 % DNA, og er altså genetisk forskjellige.

Med MyCatDNA så kan den individuelle innavlsgraden analyseres direkte i kattens DNA!

Genetic Diversity, GDiv, er den observerte, individuelle “innavlsgraden” – genetisk variasjon – for hvert individ. GDiv er biologi der COI er statistikk.

COI innavlskoeffisient:

 • best når lavest mulig
 • teori
 • statistikk, matematikk
 • identisk for alle helsøsken

Genetic Diversity GDiv:

 • best når høyest mulig
 • praksis
 • biologi, genetikk
 • variasjon på opptil 3 % for helsøsken

Pilotstudie før lansering

Jeg har vært med å organisere en gruppe på totalt 60 Maine Coon, som har deltatt i pilottesting for Genoscoper. Vi har fått tester til rabattpris, og i testgruppen har vi samlet et bredt utvalg av Maine Coon, fra topp showlinjer og ny foundation ned til F2, fra gamle linjer som representerer noen av de første Maine Coon i Skandinavia, til ungkatter i mer vanlige europeiske linjer som evalueres til avl.

Genoscoper i Finland har utviklet testpakken i samarbeid med Mars Veterinary i USA, der testen selges under navnet WisdomPanel – Optimal Selection. De har et samarbeid med TICA og det har vært organisert flere pilotgrupper både gjennom TICA, USA og raseklubber i Finland (FIFe).

I pilotstudien er det hele 12 katter i og fra vårt oppdrett som er testet. I grafen kan man velge å vise alle sine testede katter som punkter på kurven.

Diversity for our Drogon with our other tested cats shown in the graph.

På kurven for Maine Coon danner kattene fra såkalte lavinnavlslinjer og nyere Foundation en egen topp med større genetisk variasjon enn hovedtyngden av kattene i rasen. Dette er som forventet.

Westeros-kattene:

Tabellen viser en sammenligning av beregnede innavlstall og analysert Genetisk Diversity GDiv. Vi har tatt med flere kullsøsken i studien, der COI er identisk, mens GDiv, diversity, er forskjellig:

 

Katt COI Kloner Top 5 Gen GDiv
Suki 9,6 28,4 64,1 F7 37,2
Brienne

Betzy

7,94 25,6 55,8 F7 40,0

38,7

Olenna 6,54 22,9 52,7 F8 skal testes
Daenerys

Drogon

Dorea

5,9 22,1 51,2 F7 38,8

37,5

39,4

William 1,55 16,3 36,2 F3 38,6
Arya

Aegon

3,07 15,9 38,3 F6 skal testes

39,2

Fleming 2,64 12,4 26,4 F4 37,8
Edmure Tully

Eddard Stark

4,12 19 41,1 F5 37,6

37,1

Fair Sansa

Fantastic Meera Reed

4,12 19 41,1 F5 38,2

39,2

Rodrik 4,21 19,7 42,7 F5 38,0

“Gen” viser hvor mange generasjoner vi må tilbake for å finne ny Foundation i tavlen.

“GDiv” er analysert Genetic Diversity fra MyCatDNA.

Les også artikkel om Avlstrategier og hvordan vi jobber med utparing og linjer med ny foundation i rasen:

Breeding Strategies – Avlstrategier

Katteraser: Mest og minst innavlet

Foreløpige tall for rasene som er testet hittil, viser at det er stor forskjell på rasene. Genetic Diversity-funksjonen peker ut raser der oppdrettere bør jobbe ekstra med å unngå for høy innavl i rasen, og om mulig øke genbasen.

Kattens individuelle Diversity tall, analysert gjennom tusener av basepar i DNAet til katten, blir plassert i en kurve og sammenlignet med de andre testede innen rasen, innen rasekatter generelt, og andre katter.

Her er figurene for vår rase Maine Coon, og rasene som hittil viser høyest og lavest GDiv; mange flere figurer for mange raser i den større artikkelen.

Grafene for median innavlstall for en rase justeres jo flere katter innen rasen som er testet.

Les mer om MyCatDNA

Comments are closed.