Savannah – vill og vakker, men moralsk tvilsom

Tenk deg en vanlig katt, en hunnkatt på 3-4 kg. Søt og snill, ligger i fanget og maler. Se deretter for deg et 18 kg og halvmeter høyt vilt kattedyr fra de afrikanske gressletter. En stor hann, som parer henne. Dersom hun overlever, og blir drektig; drektigheten trosser odds om at de to artene har forskjellig antall kromosompar og forskjellig drektighetsperiode, så føder hun et kull med digre kattunger.

Disse kattungene blir brukt videre i avl av hybridkatten kalt Savannah.

Bengalen er skapt på tilsvarende måte, ved å krysse asiatisk leopardkatt med tamkatter. Chausie er en krysning mellom jungelkatt og tamkatt.

Det ligger en videosnutt med en serval-Savannah paring her (fra YouTube). Advarsel for sterke scener. Videoen er slettet.

Er dette etisk dyrehold?

Etter norsk lov er hybrider etter ville dyr (arter) forbudt å importere som kjæledyr, det vil si at Bengal, Savannah og Chausie fra de fire første generasjonene i avlen (kalt F1-F4) ikke er tillatt innført i Norge i det hele tatt.

Vår vanlige katt, arten tamkatt felis catus er domestisert gjennom kontakt og symbiose med menneskene siden jordbrukets opprinnelse, altså i nærmere 10 000 år. De forskjellige katterasene vi har er oppstått ved enten naturlig seleksjon eller dannet ved systematisk avl i løpet av de siste hundreår, de fleste raser er yngre enn 50 år, og skiller seg fra vanlig tamkatt (huskatt) ofte kun i utseende/farge/mønster/pelstype.

Innen rasekattverden fins i hovedsak fire store internasjonale forbund, som regulerer avl, stamtavler og utstillinger. Det er forskjellig hvilke katteraser som er godkjent i de forskjellige forbundene.

  • FIFe er det desidert største i Europa. De har base i Luxembourg, har et omfattende lovverk, og har så tungrodd administrasjon at de sammenlignes iblant med EU.
  • CFA er det største og eldste, grunnlagt i USA og veldig amerikanskdominert, har svært konservative regler og styre, og sammenlignes da også med USA.
  • TICA er også amerikanskbasert, men ganske nytt. De tillater en lang rekke raser som ikke fins i andre forbund, har generelt få regler, og blir sammenlignet med Cayman Islands.
  • WCF er Tysklandsbasert, med avdelinger over hele Europa og er store i Russland, og minner i organisasjon om FIFe, men har slakkere regelverk.

Alle fire forbund tillater Bengal, mens kun TICA tillater Savannah og Chausie. I Norge er FIFe helt dominerende, med den norske avdelingen NRR. Det fins også en bitteliten klubb (ORKK) som før sognet til WCF, og en liten andel andre oppdrettere registrerer kattene sine i TICA (online), som tillater hybridraser.

Bengalen er den av hybridrasene som kom først til Europa, og den ble da søkt og godkjent tillatt i FIFe. Kun katter med komplett stamtavle i 4 generasjoner er tillatt, det vil si at F1-F4 er forbudt. FIFe har senere innsett at hybridavl ikke er forenlig med god dyrevelferd, og alle andre hybridraser er forbudt. Regelen har derimot ikke tilbakevirkende kraft, og Bengalen er blitt en populær rase. I standarden står det et ekstra krav om at kattene skal ha mildt gemytt, og dersom den ikke viser vennlig atferd blir den diskvalifisert på utstilling.

Den asiatiske leopardkatten (ALC) som ligger bak Bengal er ikke store slik serval er, de er mer på størrelse med vanlige tamkatter. Situasjonen er ikke fullt så ekstrem som for Savannah, men vi snakker om ville rovdyr som avles opp i fangenskap. Paradoksalt nok er det visst også en del innavl (liten genbase) innen Bengalrasen. Dersom Bengaloppdrettere sammen helt går bort fra praksisen med å pare inn nye ALC og kun krysser med tamkattraser, kan Bengalrasen renvaskes. Enn så lenge skjer ikke dette.

De fire første generasjonene etter slik hybridkryssing, F1-F4, er forbudt eller forbundet med store restriksjoner i flere deler av verden. Kun F5 og senere generasjoner, også kalt SBT (Stud Book Traditional) kan importeres.

For å opprettholde det “ville” utseendet på hybridrasene, så brukes stadig innfangede ville serval (til Savannah) og asiatisk leopardkatt (til Bengal) i avlen, i de land som tillater det. Kun å anskaffe lovlige femtegenerasjonskatter (stamtavlekatter, SBT) vil altså ikke hindre denne praksisen.

Fins det ikke etisk avlede Bengal? Rasen er tillatt i FIFe.

JO – det er mulig. I så fall må oppdretteren ha klare prinsipper om at ingen linjer med nyere innkrysset ALC skal anvendes i avl. De må kjenne stamtavlene tilbake til Foundation. De må bruke vanlig avlsarbeid med seleksjon for å bedre og fokusere på bra mønster. De må bruke utparing med andre tamkattraser dersom de skal jobbe med å utvide genbasen.

 

En reportasje i The New Yorker avslører noen av de tvilsomme holdningene i bransjen som krysser inn ville arter – kortere oppsummering her. Ikke alle oppdrettere vil være slik, men risikoen for moralsk grums er mulig større når man vet hva avl av disse hybridene krever.

Er du for pelsoppdrett, eller mener du som mange dyrevenner at det er uetisk å holde ville dyr i bur? Synes du det er greit med ville dyr på sirkus? Spørsmålet er i bunn og grunn, hvor går din grense? Mange som er veganere ønsker ofte å avskaffe alt dyrehold, men i ytterste konsekvens vil jo det si en utryddelse av våre domestiserte dyr. Andre kan synes ikke ha noen grenser, og finner pelsdyroppdrett helt uproblematisk. Selv har jeg landet på at grensen går ved hold av våre domestiserte dyr, men kun etter gode dyrevelferdsmessige prinsipper.

Grunnene til at du ikke bør anskaffe eller støtte hold av Savannah eller Chausie som kjæledyr er:

  • du støtter indirekte den svært uetiske kryssingen av en vill art med tamkatten
  • du støtter indirekte hold av ville dyr i fangenskap (det er bare serval født i fangenskap det går an å få paret med tamkatt)
  • hybridrasene kan skade miljøene dersom de havner på rømmen og genene blir spredt i lokal kattepopulasjon (forvillede katter) – dette er årsaken til at bl a Australia har totalforbud mot slike hybrider
  • hybridrasene har genetisk sterkere jaktinstinkter enn tamkatten og er ofte mindre egnet for kjæledyrhold

Er dette for strengt? Noen vil påpeke at de hybridkattene de kjenner i Norge er snille og viser ikke atferdsproblemer, men oppfører seg på samme måte som en vanlig tamkatt. Jeg synes likevel det er viktig å være klar over bakgrunnen for disse hybridkattene, selv om disse første generasjonene og krysningene ikke er tillatte i Norge. Er det mer etisk forsvarlig å avle på vanlige katter, hunder og andre domestiserte dyr? Jeg mener at det vil det være, dersom man følger prinsipper for dyrevelferd og helse for dyrene, og generelt har god kunnskap om avl og dyrehold.

Dersom du ønsker deg en katt som har vakkert jungelmønster, så sjekk heller rasene Ocicat og Egyptisk Mau. Dersom du er tiltrukket av størrelse på katten, velg heller verdens største tamkattrase, Maine Coon.

 

Comments are closed.