Scottish Fold

Scottish Fold er en rase som kjennetegnes ved at ørene er krøllet sammen forover

av Anne Marit Berge

Fold er forårsaket av en mutasjon som gjør ørebrusken myk. Dette Fold-genet finnes også i enkelte andre raser som har slike foroverkrøllede ører. Dette rasetrekket forårsaker helseproblemer i rasen.

Bakgrunn

Rasen Scottish Fold ble til på 60-tallet da det i Tayside i Skottland ble født en hunnkatt med ører som krøllet seg forover. Noen av kattungene til denne katten fikk også disse ørene. Det hadde altså skjedd en ny mutasjon i genene til katten, en endring av arvestoffet. Ettersom dette ble oppfattet som søtt og morsomt ble en av disse kattene brukt i avl, og kattene som arvet disse ørene ble brukt til å lage rasen. Det fins også andre raser som har Fold krysset inn for å lage krøllørene.

Mutasjon som gir bruskfeil

Forskere har kartlagt mutasjonen som gir slike foroverkrøllete ører. Det er en mutasjon som gjør bruskvev mykere enn vanlig. Det er en såkalt enkeltmutasjon, der én aminosyre i DNA-oppskriften er endret til en annen, c.1024G>T i det genet som heter TRPV4. Genet virker derfor ikke på vanlig måte lenger på grunn av endringen, mutasjonen.  Mutasjonen her gjør altså at kattene som har den får mykere bruskvev – ikke bare i ørene, men bruskvev også andre steder i kroppen. Brusken blir rett og slett deformert!

Deformasjon av brusk vil altså kunne oppstå flere steder enn i ørene. Dette medfører at kattene vil utvikle problemer med ledd og skjelett. Dette er svært smertefullt for katten! Genfeilen kan gi misdannelser i framben, bakben og hale, og degenerasjon av leddene.

Mange synes disse Fold-kattene er utrolig søte, men tenk på at kattene får store smerter etter hvert som sykdommen utvikler seg.

DNA-test

Mutasjonen som gir Fold-genet og bruskproblem kan DNA-testes. Da finner man ut om katten har en eller to kopier av den skadelige mutasjonen som gir krøllører og skjelettproblemer. Katter med dobling av mutasjonen, to kopier, får problemene mye tidligere, og mye alvorligere. Katter med én kopi av mutasjonen vil også utvikle sykdom, men den kan ha en mildere form.

Noen katter har én kopi av mutasjonen, uten å få de krøllete ørene, så avl på selv “Straight”-variantene (de som ikke har foldete ører) av rasen er ikke sunn avl. Årsaken til dette er at arveanlegget har det som kalles incomplete penetrance.  En DNA-test kan avdekke om katten har Fold-mutasjonen.

A single copy of the fold mutation produces the breed’s characteristic folded ears, and these cats may also have cartilage- and bone-related health problems including misshapen toes, thickened and inflexible tails, and accelerated progressive osteoarthritis. Age of onset and progression of such secondary effects are highly variable. Cats with two copies of the fold mutation are prone to more extreme health problems affecting cartilage and bone. (VGL)

VGL/UC Davis DNA-test

Også andre laboratorier tester denne mutasjonen, som MyCatDNA og Laboklin.

 

Kan man avle frem katter med Fold-ører som ikke får problemene med brusk og smerter?

Nei.  Det er én og samme enkeltmutasjon som gir både ørene og problemene med brusk og skjelett. Forskere har vist at selv én kopi gir problemer, og at også katter avlet fra Fold-linjer uten krøllører likevel kan ha arvet mutasjonen og derfor sykdomsproblemene.

 

Dyrevelferd

Norsk Dyrevelferdslov Kap II § 25 sier:

§ 25.Avl

Avl skal fremme egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse.

Det skal ikke drives avl, herunder ved bruk av genteknologiske metoder, som:
a) endrer arveanlegg slik at de påvirker dyrs fysiske eller mentale funksjoner negativt, eller som viderefører slike arveanlegg,
b) reduserer dyrs mulighet til å utøve naturlig atferd, eller
c) vekker allmenne etiske reaksjoner.

Dyr med arveanlegg som nevnt i andre ledd, skal ikke brukes i videre avl.

Kongen kan gi nærmere forskrifter om avl av dyr i strid med prinsippene i denne bestemmelsen.

Det betyr at dersom denne loven ble håndhevet ville avl på disse kattene vært strengt forbudt. Dessverre prioriterer hverken Mattilsynet eller Dyrepoliti reglene om forbud mot avl på familiedyr med arvelige defekter.

Britisk veterinærforening, British Veterinary Association ønsker forbud av rasen. Det samme gjør den norske Dyrebeskyttelsen.

Fra Gandolfi 2016: Scottish Fold med store skjelett- og bruskskader.

Forbud i FIFe og NRR

NRR, Norske Rasekattklubbers Riksforbund er en del av den store internasjonale organisasjonen FIFe – Fédération International Féline med hovedsete i Luxembourg. Avl på defektraser er strengt forbudt i  hele FIFe, og Scottish Fold og andre Fold-raser vil aldri bli tillatt. Det er heller ikke tillatt å bruke i avl katter som har Fold i stamtavlen 4 generasjoner bak katten.

Dersom man driver oppdrett av Britisk korthår, langhår eller beslektede raser må man være svært oppmerksomme på at i enkelte andre land og forbund krysses disse inn med Fold-rasene, og det kan forekomme avkom fra tilbakekrysninger som er uønsket. Ved importer eller lån av hannkatt utenfor FIFe kontrolleres stamtavlene for å påse at det ikke er Fold i linjene.

Synes du de runde, bamsete kattene ser helt skjønne ut og kunne tenke deg en lignende katt, men uten genetisk defekt?  Sjekk ekte Britisk korthår, som har mange seriøse oppdrettere innen NRR.

 

Forskning og artikler

Chang. 2007. “Osteochondrodysplasia in three Scottish Fold cats”  Case Report.

Gandolfi. 2016. “A dominant TRPV4 variant underlies osteochondrodysplasia in Scottish Fold” In: Osteoarthritis and Cartilage · April 2016. Impact Factor: 4.17 · DOI: 10.1016/j.joca.2016.03.019

I pressen

BBC om forbud av rasen

Dagbladet: Dyrebeskyttelsen advarer mot rasen

 

Comments are closed.