News, plans and evaluations

Planning when you breed cats is essential, but also virtually impossible, as plans will have to be changed so often. Page mainly in Norwegian. Planlegging for katteoppdrettet er helt vesentlig, men også så godt som umulig, siden man så ofte er nødt til å endre planene. Kattene kommer først, og mye endres over tid. B-jentene Brie og Betzy: Planen med kombinasjonen var å beholde en jente til videre avl. De som har fulgt med på nyheter og oppdateringer om kullet har sett at valget ikke har vært lett. En stund lå Brie ute til salgs, men av forskjellige grunner fant vi aldri den rette familien for henne. En periode trodde vi også Brie hadde en feil med det ene øyet, men grundige undersøkelser av øyespesialist viste at dette kun var et optisk bedrag på grunn av det todelte ansiktet. Med tiden kom bedre pigmentering rundt det røde øyet også, og alt er i orden med henne. Personligheten deres har også vært viktig, og har endret seg med utviklingen. Begge jentene var noe reserverte en stund. Etter hvert viser det seg at Brie er blitt en veldig snill og kosete fangkatt, mens Betzy er mer bestemt av seg. En Maine Coon skal ha sterk kropp og kraftig benstamme, og fra jentene var ca 12 uker gamle har Betzy dratt fra. Nå ved 6 mnd alder veier Betzy en hel kilo mer enn søster Brie. Søstrene har også vært på utstilling, og begge fikk fine bedømmelser, men dommerne begge dager var enige om at Betzy har best type, kanskje mest fordi hun har kommet lenger i utviklingen. Så ble vi klokere?  Egentlig ikke! Begge jentene har sine sterke og svakere sider, og siden vi ikke har klart å lande hittil, så blir jentene i oppdrettet inntil de er 10 mnd gamle og…

Read more

To show or not to show

Katteutstilling – er det noen vits i?

Mange dyrevenner har fått med seg Jemima Harrisons BBC-dokumentarer “Pedigree Dogs Exposed” om rasehunder og utstillinger, med avsløringer av grovt uforstandige oppdrettere, og poengtering av hvilke helseskader overdreven fokus på utseende og utstilling kan få for våre kjæledyr.

Utstillinger er i grunnen “missekonkurranser” – alt som teller der er hvordan man ser ut. For de elskede kattene våre, som er kjære familiemedlemmer, så har utseende lite å si, det er gemytt og personlighet, og at kattene er friske, som er det vesentlige.

Hvorfor stille ut kattene?

Noen fordeler:

 • møteplass for oppdrettere og katteinteresserte
 • mulighet til å treffe kattene og eierne man vurderer samarbeid med i avlen
 • mulighet til å se katter fra sjeldnere raser
 • få tilbakemelding på avlskatters type sammenlignet med standarden, som ledd i vurderingen av videre avl og kombinasjoner
 • viktig “observasjonsfase” når man skal starte med oppdrett, for å se hva andre som har rasen er opptatt av
 • hyggelige folk og interessante samtaler – moro å treffe andre med samme rase

 

Noen ulemper:

 • sterkt fokus på vinnerkatter som ofte har mer “ekstrem” type enn vanlig i rasen
 • type-fokus vrir avlen i ekstrem retning, iblant også til helsemessig ulempe for kattene
 • kattenes helse har ingenting å si, utover at de ikke skal vise tegn på smittsom sykdom for å komme inn på utstilling
 • konkurranseelementet kan føre til dårlig stemning og feil fokus for enkelte (selv om det heldigvis er sjeldent)
 • katter som ikke oppnår god bedømmelse blir regnet som “stygge” eller kjedelige
 • ulne standarder, trynefaktor, kameraderi og dommeres personlige preferanser gjør at resultatene kan bli noe tilfeldige
 • lange utstillingsdager på gjerne 12-14 timer
 • utgifter til reise og overnatting i tillegg til selve påmeldingen
 • arbeidskrevende å showbade kattene som forberedelse til show

“Rasetypisk” – hva er det?

Begrepet rasetypisk brukes av mange oppdrettere som et kvalitetsstempel. Men hva betyr det egentlig? Det vil bare si at katten har et utseende som stemmer godt overens med det som beskrives i standarden,  – eller – at en dommer på utstilling vil gi en god bedømmelse av denne kattens utseende.

Maine-katt eller “Euro-Coon”?

Kattene i Maine som er grunnlaget for rasen har og hadde et mye mer “vanlig” utseende enn de Maine Coon man ser på utstillinger i Europa i dag. De opprinnelige kattene var store og bamsete, men hadde hverken så digre og høye ører, eller så markert hake og snuteparti (“boks”) som mange ønsker på Maine Coon i FIFe i dag.

Flere amerikanske oppdrettere som ønsker bevare den opprinnelige Maine Coon-rasen misliker utviklingen i Europa, og kaller de ekstreme europeiske showkattene for “Euro Coons”. De har lite til felles med den opprinnelige rasen som oppsto naturlig i Maine og omkringliggende stater i nordøstre USA og tilgrensende deler av Canada.

Maine US

Staten Maine i USA

Les mer om rasens opprinnelse og historie her

Avlsmål og utstilling

Mål og hovedfokus for oppdrettet vårt er helse. Westeros Maine Coon ønsker jobbe for at genbasen i rasen holdes mye større enn den er for de fleste europeiske Maine Coon i dag. Vi ønsker også jobbe for å bevare den opprinnelige kattens utseende og type, og ikke bidra til “mer-og-mer”-avlen som forandrer rasen til en ekstrem katt helt ulik de gamle Maine Coon.

Våre avlsmål går dermed på tvers av målet om “rasetypisk” utseende, som i praksis kan bety ganske ekstremavlede katter.

Utstillinger:

 • bare utseende teller, ikke innavlsgrad, helsetester og generelt friske linjer
 • dommere velger ofte ut helt ekstreme katter som er langt fra de opprinnelige kattene i Maine

Våre avlsmål:

 • lavinnavl ifølge moderne populasjonsgenetikk, bredde i genbasen og helsetester etter PawPeds helseprogram
 • utseende mer som de opprinnelige amerikanske kattene, og ikke ekstremtypede katter

Er det da noen vits i å dra på utstilling, der våre “moderattype” katter skal konkurrere og bli sammenlignet med katter som er avlet fram først og fremst for å være “rasetypiske”? Våre katter har stort sett ingen sjanse til å komme videre fra grunnbedømmelsen og iblant vil de nok også bli vurdert til ikke å holde 88 poeng (av de maksimalt 100) og ikke engang bli vurdert til Excellent.

Tross dette drar vi avgårde iblant til utstillinger, for å få en dommers vurdering av hvordan han/hun evaluerer kattens utseende mot standarden. Dette kan være nyttig for å bli oppmerksom på kattens eventuelle utseendemessige svakheter, men vi tar mindre hensyn til dette i selve avlen og kombinasjonene; helse og innavlsgrad, og gemytt, blir prioritert først.

Rundt 90 % av all aktivitet i regi av katteklubbene og NRR handler om utstillingene. For å holde kontakt med miljøene må man altså delta på utstillinger. Enn så lenge stilles våre katter ut sporadisk.

 

B-girls 8 weeks!

Brie og Betzy begynner bli store og selvstendige, og klare for å finne sine fremtidige hjem hos dyreglade familier. 5. juni har de blitt 8 uker gamle. Søte Brie selges til selskap, og hun er reiseklar fra 8. juli. Hun selges ferdig kastrert, ID-merket, vaksinert og forsikret. Bries egen side her med flere bilder.   Betzy vurderes brukes i videre avl, og vi lurer på fôrvertavtale for henne, med mulighet for at hun får et kull om et års tid. Et fôrhjem må ligge på strekningen Oslo – Follo – Østfold, eventuelt i Molde-området. Betzys egen side her med flere bilder.   Jentene har fått sin første vaksine og ID-chip, og når de reiser til nye hjem har de fått en vaksinedose til, stamtavle og EU-pass er klare, og de får med seg kattungepakke med litt fôr og leker. Kattungene er allerede fullforsikret i Agria, polisen overtas av ny eier som da slipper ny karenstid. Mer om kullet, foreldre og helsetester  

Read more

B-litter born 10 April!

Suki’s kittens arrived on Sunday, 10 April – two beautiful girls are born! Suki only got girls this time. Both of them have very beautiful colours, being torbies with white. Det ble to kattunger for Suki denne gangen, begge jenter. De har veldig vakre farger, skilpaddefargede med hvitt. Suki er stolt mamma! All details can be found at the litter page here – les mer på kullets side her.

Read more

Word is wind …

What you say – or what you do Have you ever come across a breeder who does not say that they are focusing on healthy cats? Here is what we do at WesterosCat Maine Coon cattery, based on what is known – to better the health status in the Maine Coon breed: broader gene base – the 15 % inbreeding most MCO have today is way too high, we need a broader gene pool HD x-rays before mating, to check status – preferably for as many relatives of the cat as possible, to get an overview of risk in the lines HCM scans according to the program – before breeding, and then every 2 years until old age, also preferably of as many relatives of the cat as possible, to get an overview of risk in the lines DNA status for all known diseases, to be able to plan matings and avoid affected cats When choosing a breeder, make sure you check what they actually do. Word is wind …  

Read more

We Dream of Spring!

First let us introduce our new young boy Made in Maine: Flying Colors van de Kerselaar – Fleming! Both his parents are Thunderpaws cats, he was made in Maine and born in Flandern, and has now moved to Norway to live with us.  A Yankee – Fleming – Viking! More photos and information to come, check Fleming’s page for updates. Fleming has a very nice pedigree consisting of a lot of Maine cats: Complete inbreeding: 2,64 % Clones: 12,4 % Top 5: 26,4 %   Other news: Suki is expecting, and we are crossing fingers for a lovely litter in April. A lot of hope for this spring at Westeros Maine Coons …

Read more

Hips – HD og myter

Maine Coons are at risk for Hip Dysplasia. In this page some myths about HD are debunked.

(article updated November 2021)

Maine Coon er en rase som har risiko for hoftedysplasi – HD. Dessverre sirkulerer en hel del myter om HD, som ikke bare er feil, men som gjør at folk lar være å røntge på grunn av misforståelser og feilinformasjon. Her tar vi for oss mytene:

Myter om HD  –  Myths about HD

– HD er ikke arvelig.

Galt. HD er kjent både hos menneske, hund og andre arter, og det er arvelig. Noe forskning på hund viser at miljøfaktorer kan forverre og påvirke graden av HD (Krontveit 2012), men utgangspunktet er genetisk. Hos hundevalper fins muligens en sårbar periode rundt 3-4 uker, som kan påvirke om en hund som er disponert senere utvikler hofteproblemer (Beuchat, ICB). Hos katt er avviket i hoftene tilstede allerede ved fødselen (Perry 2016).

Statistikk fra PawPeds viser at HD hos katt har mye høyere grad av arvbarhet (heritability) enn HD hos mange hunderaser. En ny studie på over 5000 røntgede MCO viser at det er sterk arvbarhet for HD i rasen, og at seleksjon på gode hofter over flere generasjoner gir gode resultater (Low 2019).

– HD is not genetic/hereditary.

Wrong. HD is known in both humans, dogs and other species, and it is hereditary. One study for dogs shows that environmental factors can worsen and increase the degree of HD (Krontveit 2012), while the basis is genetic. For dog puppies there is possibly a vulnerable period around 3-4 weeks age, that will influence if a dog predisposed for hip problems will later develop hip problems (Beuchat, ICB). For cats the anomaly in the hip is present already at birth. (Perry 2016).

Statistics from PawPeds show that feline HD has a higher degree of heritability than HD in many dogs. A new study of over 5000 radiographs for MCO shows that heritability is strong for HD in the breed, and that selecting for good hips over generations give good results (Low 2019).

 

– Det er ingen vits å røntge en katt som kan hoppe opp på bord og løper og herjer.

Galt. De aller fleste yngre katter med selv alvorlig HD vil fint løpe og hoppe. De gjør alt de kan for å skjule svakheter, og det er faktisk svært sjelden at man kan oppdage HD hos en ung katt basert på fysiske, kliniske symptomer. Det vanligste er å oppdage endring i atferden først, at katten blir mer innadvendt, forsiktig overfor andre katter eller aggressiv overfor andre katter. Noen vil vise at de ikke liker at man tar på bakparten til katten.

– There is no point in doing x-rays for a cat who can jump tables and can run crazy.

Wrong. Most young cats with even serious HD can run and jump without any problems. They will do all they can to hide any weakness, and it is actually very rare to be able to discover HD in a young cat based on physical, clinical symptoms. The most common is to discover a change in behaviour first, that the cat becomes more introvert, careful toward other cats, or aggressive towards other cats. Some cats will show dislike of touch on their hind parts, back and hindlegs.

 

– Det er ingen vits i å røntge en katt under 3 år.

Galt. Anbefalt alder er minst 10 mnd (PawPeds) eller 12 mnd (OFA) og alltid før katten brukes i avl – dvs innen 18 mnd alder for de fleste. Les egen artikkel om anbefalt alder og hvorfor det er slik.

– There is no point x-raying a cat under 3 years of age.

Wrong. The recommended minimum age is 10 months old (PawPeds) or 12 months old (OFA) and always before the cat is used in breeding. – i.e. within 18 months for most cats. Read separate article about recommended ages and why these are set.

 

– Alle veterinærer kan lese av hofterøntgenbilder.

Tja. Enhver veterinær og enhver erfaren oppdretter vil lett se forskjell på perfekte hofter og hofter med alvorlig HD. Men lang erfaring fra hofterøntgen på hund både i kennelklubbene og i OFA viser at man bør ha spesialister som avleser på samme måte for å få mest mulig korrekte og sammenlignbare resultater.

Det vanskelige er å avgjøre de som ligger i grenseland mellom forsvarlig å bruke i avl og ikke forsvarlig.

HD hos katt har et annet uttrykk enn hos hund, med grunne hofteskåler som viktigste faktor, ikke luksasjon av hoftekulen. Evaluering må gjøres ut fra andre kriterier enn HD hos hund (Keller 1999, Perry 2016), så spesialist med erfaring på katt er viktig.

– All veterinaries can evaluate hip x-rays.

Well.  Any veterinary and any experienced breeder will easily see the difference between perfect hips, and hips with serious HD. However long experience with hip x-rays for dogs in the Kennel clubs and in OFA show that we need orthopedic specialists who evaluate consistently over time to get the most correct and comparable results.

The challenge is to decide for those results that are in between  acceptable for breeding and not acceptable.

HD in cats are expressed differently than for dogs, with shallow acetabulum as the most important factor, not luxation of the femor head. Evaluation must therefore be done after different criteria than HD in dogs (Keller 1999, Perry 2016), so having a specialist with experience with cats is essential.

 

HD normal

Cat with normal hips

– Bare katter med perfekte/normale hofter bør brukes i avl.

Galt. For Maine Coon viser tallene (over 8000 katter røntget i PP og OFA gjennom 20-30 år) at mellom 25 og 37,4 % av alle MCO  har HD i en eller annen grad. Dette er altfor mange til at alle som har lett HD kan tas ut av avl; det vil skade genbasen. Rådet er derfor at kun de med moderat og alvorlig grad (grad 2 og 3) tas ut av avl, de med mild grad (grad 1) pares med katt som har normale hofter. Om man er usikker på skillet mellom mild og moderat og innafor til avl, så er det viktig å se på resultater for alle nære slektninger for et helhetsbilde av risiko.

– Only cats with perfect/normal hips should be used in breeding.

Wrong. For Maine Coon the numbers show (over 8000 MCO x-rayed and evaluated in PP and OFA through 20-30 years) that between 25 and 37,4 % of all Maine Coons  have HD to some degree. This is a far too high number for all cases even with slight problems to be taken out of breeding; it would hurt the gene pool too much. Therefore the advice is that only those with moderate and severe degrees (Grade 2 and 3) are removed from breeing, those with a milder form (Grade 1) can be mated to cats with normal hips. If we are undertain of the distinction between mild and moderate and acceptable for breeding, then looking at results for all close relatives is important to get a larger picture of overall risk.

 

– Når foreldrene begge har normale hofter vil alt avkom også ha det.

Galt. Årsaken er at man regner HD for å arves polygent recessivt. Det betyr at katter som selv har bra hofter kan være bærere av gener som gir dårlige hofter, og i kombinasjon med en annen katt som bærer samme feil kan kattungene utvikle HD. Dette er årsaken til at:

 1. flest mulig katter bør røntges for å vite status for så mange som mulig i slekten til avlskattene (HD-indeks, Indrebø 2013),
 2. innavl generelt er ekstra skadelig siden det får fram de recessive genene som fins i en rase, og
 3. et offentlig helseprogram der alle HD-resultater er åpne for alle er essensielt slik at alle kan finne bred informasjon – også den dårlige
– When both parents have normal hips all offspring will also get normal hips.

Wrong. The reason is that HD is considered polygenetic recessive. This means that cats who themselves have good hips can be carriers of genes/mutations that give bad hips, and in combination with another cats carrying the same mutations could give offspring which will develop HD. This is the reason that:

 1. as many cats as possible should be hip x-rayed to know status for as many as possible in the family of each breeding cat (Breeding Value, HD-index, Indrebø 2013),
 2. inbreeding in general is particularly dangerous since it will double the recessive genes that a breed has in the gene pool, and
 3. a public health programme where all HD-resultats are open for all breeders to find is essential so that every breeder can get broad information – also the bad one.

 

– Patellaluksasjon er bare et problem hos små hunderaser og har ingenting med hofteproblemer å gjøre

Galt. Dessverre ser man at PL fins hos Maine Coon, og det er en viss korrelasjon (sammenfall) med HD – hofteproblemer (Smith 1999). PL-status kan en trent veterinær (NKK-godkjent veterinær) avgjøre gjennom klinisk undersøkelser. PL vil komplisere sykdomsbildet for en katt med HD og begrense muligheter for behandling. 

– Patellar luxation is only a problem for small dog breeds and has nothing to do with hip problems

Wrong. Unfortunately PL is found in Maine Coon, and there is a certain correlation (found together) with HD – hip problems (Smith 1999). PL-status can be evaluated by a trained veterinarian (Kennel clubs will often have a list of certified experts) through a clinical examination of the cat. PL will complicate the overall symptoms and problems for a cat with HD and set limits for possible treatment.

 

– Avlesing hos OFA og PawPeds er like bra

Nja. Begge systemer vil oppdage de verste tilfellene som aldri bør brukes i avl. Det er likevel en del viktige forskjeller på disse to systemene for avlesing:

OFA:

 • katten må være over 2 år  for å få avlesning av 3 ortopeder og endelig resultat
 • avlesning før 2 år av én ortopedspesialist, Dr. G. Keller, preliminary resultat: Fair, Borderline og Mild skal ikke brukes i avl, men røntges på nytt etter 2 års alder
 • ca 30 offentlige HD-avlesninger i året for MCO, i tillegg ca det dobbelt skjulte – 3215 HD-avlesninger for MCO totalt pr 2018
 • resultater er private og offentligjøres bare hvis de er bra, og/eller eiere ber om det; hovedprinsipp er at dårlige resultater skjules
 • avlsanbefalinger er vage og sier egentlig bare at man skal avle på gode hofter
 • avlesningen koster $ 30/35 (ca 300-350 NOK) og kan nå betales online

PawPeds:

 • laget for og tilpasset katt og forskjellene i anatomi
 • endelig resultat fra katten er 10 mnd, unntatt der det observeres slappe ledd
 • fast avleser for konsistente resultater (Elisabeth Ball fra våren 2020)
 • ca 300 HD-avlesninger i året for MCO – over 5000 HD-avlesninger totalt pr 2019
 • åpent helseprogram der alle resultater er offentlige, til nytte for oppdrettere over hele verden
 • gir klare og entydige avlsanbefalinger
 • avlesningen koster 150 SEK (ca 140 NOK)
– Evaluation with OFA or PawPeds are equally good

Well. Both systems will discover the very bad hips and cats that should never be used for breeding. There are however some important differences between these two evaluation systems:

OFA:

 • the cat must be over 2 years old  to get an evaluation by a board of 3 orthopedists and a final result
 • evaluation before 2 years age is done by one orthopedic veterinary Dr G. Keller, a preliminary result: Fair, Borderline and Mild should not be used in breeding, but have new x-rays after 2 years age
 • ca 30 public HD evaluations for Maine Coons every year, and alround the double hidden evaluations – 3215 HD evaluations for MCO total by 2018
 • resultats are private, and are only set public in the database if they are either good, or the owners specifically ask for them to be public; the main principle is that bad results are hidden
 • breeding recommendations vague and basically say breed good hips
 • evaluation cost $ 30/35 (ca 30-35 €) that can now be paid online

PawPeds:

 • created for cats and adjusted to differences for feline anatomy
 • final result from the cat is 10 months old, except where laxity is observed
 • one expert to evaluate all images, for consistency of results (Elisabeth Ball from spring 2020)
 • ca 300 HD evaluations for Maine Coon every year – over 5000 HD evaluations for MCO total by 2019
 • open health programme where all results are public, and useful for breeders worldwide
 • has clear and consistent breeding recommendations
 • evaluation cost 150 SEK (ca 15 €) that is paid through international bank transfer IBAN/SWIFT

 

 

Kilder og referanser i hovedartikkelen om HD

Oppdatert juni 2019

A-litter 10 weeks old

A-kullet her er fylt 10 uker nå, og planene for dem er stort sett klare  –  plans for the A-litter are ready. Alaric, Asha og Arianne er alle reserverte og flytter om to-tre uker til sine respektive familier. Arya og Aegon blir i oppdrettet for evaluering til videre avl. Arya skal bo her hos oss, mens Aegon etter hvert får flytte til enten et fôrhjem eller bo hos andre i familien. Når han blir fertil er det en fordel å bo unna mor og søster. Les mer om fôrvertordningen. Mer om kullet her.    

Read more

Hva er dette med lav innavl?

What is this about low inbreeding?

Read more about why a broader gene pool is important for Maine Coons.

Etter flere negative erfaringer med helseproblemer for kattene våre, er vi bestemte på at det må jobbes med genetisk variasjon for rasen. Mange oppdrettere mener at “å avle på friske dyr” alene er nok, men vitenskapen er klar på at det alene ikke holder i det lange løp. Maine Coon har dessverre noen helseproblemer, og for å arbeide mot en friskere rase uten for høy andel av disse sykdomsgenene, så må vi ha bred genbase, og lavere totalinnavlstall.

Genetikere sier at:

Beregnet innavlsprosent over tid i en rase som helhet, skal ikke overskride 6,25 %

Gjennomsnittlig har Maine Coon innavlsprosent på 15 %. Dette betyr at de fleste vanlige Maine Coon er nærmere genetisk slekt med hverandre enn om alle var halvsøsken. Genbasen er på sikt for liten, og rasen vil bli mer utsatt for sykdommer.

 • Innavlsprosent for en paring mellom søskenbarn: 12,5 %
 • Innavlsprosent for en paring mellom bestefar/barnebarn: 12,5 %
 • innavlsprosent for en paring mellom halvsøsken: 12,5 %
 • Innavlsprosent for en paring mellom helsøsken: 25 %

Om man vil forbedre helse og egenskaper til en rase, må man ha genetisk variasjon, ellers er det ikke forskjeller å velge fra.

Det er viktig å følge helseprogrammene og kun bruke testede katter i avlen, slik at vi får bukt med HD og HCM, men en stor nok genbase er vel så vesentlig.

Hvorfor er det slik?

Forklaringen ligger i de første tiår fra rasen begynte bli registrert i stambøker. Noen få av kattene ble veldig populære, og overbrukt i avl. Det ble foretatt en rekke med veldig tette paringer, og resultatet er de kattene man kaller “klonene” født mellom 1978 og 1982. Disse preger genpoolen til rasen i altfor høy grad.

Hva er egentlig “klonene”?

Les vår artikkel om innavl og genetisk variasjon

Det fins enda mer om historien til rasen på sidene til Maine Coon-ringen, med fotografier av de første Foundation-kattene og de såkalte “klonene”.

Klonenes stamtavle - Pedigree of the "Clones"

Klonenes stamtavle – Pedigree of the “Clones”