B-litter born 10 April!

Suki’s kittens arrived on Sunday, 10 April – two beautiful girls are born! Suki only got girls this time. Both of them have very beautiful colours, being torbies with white. Det ble to kattunger for Suki denne gangen, begge jenter. De har veldig vakre farger, skilpaddefargede med hvitt. Suki er stolt mamma! All details can be found at the litter page here – les mer på kullets side her.

Read more

Word is wind …

What you say – or what you do Have you ever come across a breeder who does not say that they are focusing on healthy cats? Here is what we do at WesterosCat Maine Coon cattery, based on what is known – to better the health status in the Maine Coon breed: broader gene base – the 15 % inbreeding most MCO have today is way too high, we need a broader gene pool HD x-rays before mating, to check status – preferably for as many relatives of the cat as possible, to get an overview of risk in the lines HCM scans according to the program – before breeding, and then every 2 years until old age, also preferably of as many relatives of the cat as possible, to get an overview of risk in the lines DNA status for all known diseases, to be able to plan matings and avoid affected cats When choosing a breeder, make sure you check what they actually do. Word is wind …  

Read more

We Dream of Spring!

First let us introduce our new young boy Made in Maine: Flying Colors van de Kerselaar – Fleming! Both his parents are Thunderpaws cats, he was made in Maine and born in Flandern, and has now moved to Norway to live with us.  A Yankee – Fleming – Viking! More photos and information to come, check Fleming’s page for updates. Fleming has a very nice pedigree consisting of a lot of Maine cats: Complete inbreeding: 2,64 % Clones: 12,4 % Top 5: 26,4 %   Other news: Suki is expecting, and we are crossing fingers for a lovely litter in April. A lot of hope for this spring at Westeros Maine Coons …

Read more

Hips – HD og myter

Maine Coons are at risk for Hip Dysplasia. In this page some myths about HD are debunked. (article updated November 2021) Maine Coon er en rase som har risiko for hoftedysplasi – HD. Dessverre sirkulerer en hel del myter om HD, som ikke bare er feil, men som gjør at folk lar være å røntge på grunn av misforståelser og feilinformasjon. Her tar vi for oss mytene: Myter om HD  –  Myths about HD – HD er ikke arvelig. Galt. HD er kjent både hos menneske, hund og andre arter, og det er arvelig. Noe forskning på hund viser at miljøfaktorer kan forverre og påvirke graden av HD (Krontveit 2012), men utgangspunktet er genetisk. Hos hundevalper fins muligens en sårbar periode rundt 3-4 uker, som kan påvirke om en hund som er disponert senere utvikler hofteproblemer (Beuchat, ICB). Hos katt er avviket i hoftene tilstede allerede ved fødselen (Perry 2016). Statistikk fra PawPeds viser at HD hos katt har mye høyere grad av arvbarhet (heritability) enn HD hos mange hunderaser. En ny studie på over 5000 røntgede MCO viser at det er sterk arvbarhet for HD i rasen, og at seleksjon på gode hofter over flere generasjoner gir gode resultater (Low 2019). – HD is not genetic/hereditary. Wrong. HD is known in both humans, dogs and other species, and it is hereditary. One study for dogs shows that environmental factors can worsen and increase the degree of HD (Krontveit 2012), while the basis is genetic. For dog puppies there is possibly a vulnerable period around 3-4 weeks age, that will influence if a dog predisposed for hip problems will later develop hip problems (Beuchat, ICB). For cats the anomaly in the hip is present already at birth. (Perry 2016). Statistics from PawPeds show that feline HD has a higher degree…

Read more

A-litter 10 weeks old

A-kullet her er fylt 10 uker nå, og planene for dem er stort sett klare  –  plans for the A-litter are ready. Alaric, Asha og Arianne er alle reserverte og flytter om to-tre uker til sine respektive familier. Arya og Aegon blir i oppdrettet for evaluering til videre avl. Arya skal bo her hos oss, mens Aegon etter hvert får flytte til enten et fôrhjem eller bo hos andre i familien. Når han blir fertil er det en fordel å bo unna mor og søster. Les mer om fôrvertordningen. Mer om kullet her.    

Read more

Hva er dette med lav innavl?

What is this about low inbreeding? Read more about why a broader gene pool is important for Maine Coons. Etter flere negative erfaringer med helseproblemer for kattene våre, er vi bestemte på at det må jobbes med genetisk variasjon for rasen. Mange oppdrettere mener at “å avle på friske dyr” alene er nok, men vitenskapen er klar på at det alene ikke holder i det lange løp. Maine Coon har dessverre noen helseproblemer, og for å arbeide mot en friskere rase uten for høy andel av disse sykdomsgenene, så må vi ha bred genbase, og lavere totalinnavlstall. Genetikere sier at: Beregnet innavlsprosent over tid i en rase som helhet, skal ikke overskride 6,25 % Gjennomsnittlig har Maine Coon innavlsprosent på 15 %. Dette betyr at de fleste vanlige Maine Coon er nærmere genetisk slekt med hverandre enn om alle var halvsøsken. Genbasen er på sikt for liten, og rasen vil bli mer utsatt for sykdommer. Innavlsprosent for en paring mellom søskenbarn: 12,5 % Innavlsprosent for en paring mellom bestefar/barnebarn: 12,5 % innavlsprosent for en paring mellom halvsøsken: 12,5 % Innavlsprosent for en paring mellom helsøsken: 25 % Om man vil forbedre helse og egenskaper til en rase, må man ha genetisk variasjon, ellers er det ikke forskjeller å velge fra. Det er viktig å følge helseprogrammene og kun bruke testede katter i avlen, slik at vi får bukt med HD og HCM, men en stor nok genbase er vel så vesentlig. Hvorfor er det slik? Forklaringen ligger i de første tiår fra rasen begynte bli registrert i stambøker. Noen få av kattene ble veldig populære, og overbrukt i avl. Det ble foretatt en rekke med veldig tette paringer, og resultatet er de kattene man kaller “klonene” født mellom 1978 og 1982. Disse preger genpoolen til rasen i altfor høy grad.…

Read more

Sukis Baby …

Planen for A-kullet på forsommeren var tidlig klar: Olenna fra flere gamle linjer utenom klonene og topp 5, kombinert med kraftige og fine Osiris fra en kombinasjon av nyere foundation og andre gamle lavinnavlslinjer, ville kunne gi et kull med drømmestamtavle. Den 15. april ble søknad om lån av Osiris sendt, og papirer var snart i orden. Samtidig kom en uforutsett mulighet for vår andre avlshunn Suki. Oppdretter NO*Gaianes Maine Coon skulle få tilbake en avlshann som opprinnelig var solgt til Tyskland, men som dessverre ikke kunne beholdes der han var. I så fall burde han kunne brukes på flere hunnkatter enn den ene ubeslektede de selv hadde. I tillegg var det et spørsmål om timing; han måtte reise fra Tyskland senest 13. mai, men oppdretter hadde egentlig ikke mulighet til å ta han inn før uti juni. Jeg kikket på stamtavle, bilder og kalenderen, og innså raskt at han kunne være en match for Suki. Totalinnavl for kombinasjonen er lav, linjene hans er testet for HD og HCM i mange generasjoner, og han er en kraftig og veldig sosial gutt. Etter noen uker var Muffin installert på gutterommet hos oss, der han skulle tilbringe en måneds tid. Veterinærsjekken 15. mai gikk fint, og Muffin slo seg raskt til ro i vårt hjem. Suki gikk i løp etter kort tid, og etter seks dager fikk hun slippe inn. De to er begge tenåringer og nybegynnere i gamet, og etter litt observasjon av heller klønete teknikker vurderte jeg det til at dette ville de ikke få til uten hjelp. Muffin er kortere i ryggen en Suki, og det bød på problemer å rekke bak når han tok nakketak. En del gode råd ble mottatt, men samtidig skulle Olenna hentes hjem fra paringsbesøk så det ble travelt. Etter ca halvannet døgn sammen…

Read more