Eksempler på farger og koder

Under construction – siden bearbeides

Eksempler fra våre katter, venners katter og katter vi har møtt:

Kremsolid med hvitt

Hieronymus i skogen

EMS: MCO e 09

Genotype: aa BB CC dd ii mcmc wsw Oy
Katten kan ikke være bærer av tigret Mc ut fra foreldre. Denne rasen har ikke colorpoint eller sjokolade/kanel tillatt, og man kan anta at den ikke bærer disse.

Svartskilpadde solid

Skilpaddefarget Maine Coon

Skilpaddefarget Maine Coon

EMS:MCO f

Genotype: aa BB CC DD ii mcmc ww Oo
Katten kan ikke være bærer av tigret Mc ut fra foreldre. Den er ikke bærer av dillusjon, noe som kun kan sjekkes med gentest. Denne rasen har ikke colorpoint eller sjokolade/kanel tillatt, og man kan anta at den ikke bærer disse.

Blåskilpadde tigret

EMS: MCO g 23

Genotype: A- BB CC dd ii Mcmc ww Oo
Katten er bærer av klassisk tabby (mc) siden moren er tabby, og hun må ha arvet det ene mc-genet til moren. Om hun også er bærer av solid er umulig å si uten at man eventuelt får solid avkom av henne eller tester genene. Denne rasen har ikke colorpoint eller sjokolade/kanel tillatt, og man kan anta at den ikke bærer disse.

Bruntabby klassisk

Classic tabby 22

Classic tabby 22

EMS: MCO n 22

Genotype: Aa BB CC Dd ii mcmc ww oy
Katten er bærer av både solid og dillusjon, etter gentest. Den er ikke bærer av sjokolade/kanel eller colourpoint.

Bruntabby bicolour

EMS: MCO n 03 22

Genotype: Aa BB CC DD ii mcmc ws- oy
Katten er bærer av solid, men ikke dillusjon. Dette er gentestet. Han kan være homozygot hvitflekk wsws siden begge foreldre er med hvitt. Denne rasen har ikke colorpoint eller sjokolade/kanel tillatt, og man kan anta at den ikke bærer disse.

Svart solid med hvitt

EMS: HCS n 09

Genotype: aa B- C- D- ii — wsw oy
Katten kan være bærer av dillusjon, sjokolade/kanel og colourpoint. Dette kan man genteste, eller fastslås dersom man fikk avkom av ham med disse fargene. Han er spansk gatemix i en gruppe der det fins flere siamesermaskede katter. Det er umulig å si om han bærer tigret eller klassisk tabby. Mest sannsynlig er han heterozygot hvitflekk wsw siden han har typisk “tuxedo”-markeringer med hvitt på fire poter, mage og bryst.

 

 

Bruntigret siamesermasket

street cat

EMS: HCS n 23 33

Genotype: A- B- cscs D- ii Mc- ww oy
Denne katten er ikke så lett å fargebestemme. Han er spansk gatemix i en gruppe der det fins flere siamesermaskede katter, og selv om kroppsfargen er ganske mørk er han masket med blå øyne. Katten er også agouti tigret (eventuelt spotted) og han har “bobtail” med flere knekk og knuter, noe som er svært vanlig blant en del gatekatter i Torrevieja-området.

 

Comments are closed.