Screening of breeding cats – test av avlskatter

Screening: Which tests – Hvilke tester?

Nye oppdrettere spør ofte:

Hva bør jeg teste for? Hvorfor skal jeg teste for akkurat dette? Svarene vil ofte sprike, for oppdrettere mener mye, har forskjellige erfaringer, og forteller deg forskjellig når du spør, så det er ikke alltid lett å vite hva man bør gjøre selv. For å ha faglige retningslinjer er det derfor utviklet helseprogrammer, gjennom den uavhengige stiftelsen PawPeds. Det fins også en god del forskning som gjelder katter og avl generelt, som man kan bruke som basis for en fornuftig avgjørelse. Her kommer en oversikt over anbefalt testing, basert på tall, forskning, og faktisk helserisiko. Screening betyr helseundersøkelse av mange/alle individer i en rase, for å vite status og risiko for et helseproblem.

New breeders often ask:

What should we test for? Why should I test for this? Answers will typically vary a lot, since breeders have differing opinions, experiences, and will tell you different things when you ask, so it is not easy to know what you should do. In order to have qualified guidelines, the independent society PawPeds has developed health programmes. There is also some good research on cats and breeding in general, which makes a basis for a good decision. Here is an overview of recommended testing, based on numbers, research, and actual health risk. Screening means: Systematic testing of all individuals (in a breed) to check and lessen health risks.

What should we screen for?  –  Hva bør man teste?

For Maine Coon er det i hovedsak to alvorlige lidelser som fins i rasen, og generell DNA-screening man bør teste. For Maine Coon it is mainly two serious conditions in the breed and general DNA screening one should test.

  • HCM
  • HD
  • DNA-screening
  • Total Risk

    Read more